REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2756
Tytuł: Концептуальные подходы к диалогу о различном идеологическом понимании европейских ценностей между Россией и Европейским Союзом
Inne tytuły: Konceptualne podejście do dialogu o różnym ideologicznym rozumieniu wartości europejskich między Rosją a Unią Europejską
A conceptual and practical approach to solving difficult problems between Russia, the European Union and its member states
Autorzy: Barabanov, Oleg N.
Słowa kluczowe: The European Union
Russia
values
external policy
democracy
Олег Н. Барабанов
Data wydania: 2011
Data dodania: 23-kwi-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 9, 2011, s. 15-40
Abstrakt: Ideologiczna debata pomiędzy Rosją i UE to problem wartości politycznych. Analizie poddano różne podejścia do takich wartości jak demokracja, prawa człowieka i gospodarka rynkowa. Przedstawiono również chronologiczną analizę poszczególnych etapów tej debaty wartości podczas kadencji prezydenckich Borisa Eltsina, Władimira Putina oraz Dmitrija Miedwiediewa. Wpływ zobowiązań prawnych, nie obojętną (neutralną) lecz opartą na określonych wartościach politykę zewnętrzną UE w świetle Traktatu z Lizbony również stanowi przedmiot niniejszej analizy badań.
The ideological debate between Russia and the European Union is a problem of political values. Various approaches to such values as democracy, human rights and the market economy were analysed in the present study. A chronological analysis of the particular stages of this debate regarding values during the terms of offi ce of Presidents - Boris Yeltsin, Vladimir Putin and Dmitri Medvedev is also presented. The impact of legal obligations on the external policy of the European Union, which is neutral but based on certain values, in the light of the Treaty of Lisbon, is also a subject of the present study.
Afiliacja: Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России (Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych - MGIMO)
URI: http://hdl.handle.net/11320/2756
DOI: 10.15290/bsp.2011.09.01
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2011, Z. 9

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_9_2011_Barabanov.pdf423,19 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.