REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2573
Tytuł: Normatywna wariantywność wymawianiowa we współczesnej polszczyźnie
Inne tytuły: Normative variantivity in pronunciation in the contemporary Polish language
Autorzy: Awramiuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: wariantywnośc wymawianiowa
norma językowa
wariant alternatywny
wariant recesywny
variantivity in pronunciation
standard language
alternative variant
recessive variant
Data wydania: 2014
Data dodania: 11-lut-2015
Wydawca: TKJ Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży
Źródło: PoJęzykowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, red. H. Sędziak, D. Czyż, Łomża 2014, s. 205-217
Seria: Polszczyzna Mazowsza i Podlasia;t. 18
Abstrakt: Artykuł poświęcony jest omówieniu normatywnej (tzn. mieszczącej się w normie językowej) wariantywności wymawianiowej we współczesnej polszczyźnie. Podstawę refleksji stanowi materiał językowy zebrany w najpopularniejszej współczesnej publikacji zawierającej informacje ortoepiczne - w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny pod red. A. Markowskiego. Przedmiotem opisu są jednostki leksykalne, których postać hasłowa jest opatrzona informacją o możliwości wymowy co najmniej na dwa sposoby. Obserwacja zgromadzonego materiału prowadzi do wniosku, że współczesna wariantywność wymawianiowa może być skutkiem możliwości dwojakiego sposobu akcentowania danego wyrazu, różnego stopnia przyswojenia postaci brzmieniowej wyrazu obcego, działania procesów asymilacyjnych w wyrazach rodzimych oraz połączenia powyższych możliwości.
This paper is devoted to discussing the normative (i.e. located in standard language) variantivity in pronunciation in the contemporary Polish language. The basis for reflection is the linguistic material collected in the most popular contemporary publications containing of pronouncing information - in Nowy słownik poprawnej polszczyzny [New Dictionary of Correct Polish Usage], ed. A. Markowski. The subject of the description are lexical units which the headwords are annotated with the possibility of pronouncing at least two ways. Observation of collected material leads to the conclusion that the contemporary variantivity in pronunciation may result from the possibility of different ways of word accentuation, varying degrees of sound shape assimilation of a foreign word, effect of assimilation processes in the native words and combinations of the above options.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2573
ISSN: 2300-1089
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Polszczyzna_Mazowsza_i_Podlasia_tom_XVIII.pdf1,03 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons