REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2444
Tytuł: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku w nowym gmachu - z perspektywy pięcioletnich doświadczeń
Autorzy: Brzezińska-Stec, Halina
Data wydania: 2011
Data dodania: 9-sty-2015
Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Źródło: Forum Bibliotek Medycznych, 2011, R. 4, nr 2 (8), s. 43-57
Abstrakt: The article presents the new building of the University Library focusing on the practical project and modem functional solutions. It presents the new concept of organizing the collection - the introduction of free access as well as the usage of the U KD system in arranging the book collection. It discusses the culture-forming and promotional activity of the Library. It indicates the architectural and equipment solutions regarding adaptation of the building to the needs of its disabled users. The finał part of the publication analyses the functional solutions from the 5-year perspective ofusing the building.
W artykule przedstawiono nowy budynek Biblioteki Uniwersyteckiej,z wracając uwagę na praktyczną stronę projektu i współczesne funkcjonalne rozwiązania. Zaprezentowano nową koncepcję udostępniania zbiorów bibliotecznych -wprowadzenie wolnego dostępu jak również zastosowanie klasyfikacji UKD przy ustawianiu księgozbioru. W publikacji tej omówiono kulturotwórczą i promocyjną działalność Biblioteki. Wskazano na rozwiązania architektoniczne i sprzętowe w zakresie adaptacji budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Końcowa część artykułu zawiera analizę rozwiązań funkcjonalnych z 5-letniej perspektywy użytkowania budynku.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2444
ISSN: 1899-5829
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (Bib)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Forum Bibliotek Madycznych 2011, nr 2 (s. 43-57).pdf9,08 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.