REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2423
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorWójtowicz, Katarzyna-
dc.date.accessioned2014-12-29T11:21:22Z-
dc.date.available2014-12-29T11:21:22Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, z. 5, 2009, s. 540-554pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/2423-
dc.description.abstractArtykuł jest próbą oceny rozwoju polityki pomocy publicznej w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. W szczególności prezentuje prawne determinanty tej pomocy począwszy od klauzul zawartych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejska i regulacjach Komisji Europejskiej. Obejmuje także charakterystykę porównawczą pomocy publicznej przyznanej w krajach UE i w Polsce pod względem wielkości wsparcia, jej przedmiotu – pomoc horyzontalna, regionalna i sektorowa, czy też ze względu na jej formy - bezpośrednią i pośrednią. Główny wniosek płynący z rozważań stanowi, że po akcesji do UE, Polska szeroko przystosowała politykę pomocy publicznej do standardów prawa unijnego i do praktyki innych państw członkowskich. Oceniając postęp Polski w tej dziedzinie, nie powinno się lekceważyć specyficznych czynników, do których należą: po pierwsze - niedobór środków publicznych przeznaczonych na wsparcie, co skutkuje silnym współzawodnictwem pomiędzy różnymi podmiotami i beneficjentami; po drugie – wielki zakres potrzeb o charakterze socjalnym i ekonomicznym, które wymagają finansowania ze strony państwa i które skutkują wysoką skalą bezrobocia, osłabieniem strukturalnym sektora małych i średnich przedsiębiorstw lub niekompletnym procesem restrukturyzacji.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.titleThe Evolution of State Aid Policy in Poland in the Light of Experience of EU Member Statespl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2009.05.56-
dc.description.AffiliationMaria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)pl
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2009, Z. 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_5_2009_Wojtowicz.pdf300,4 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.