REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2419
Tytuł: Private - Public Dialogue to Improve Business Environment
Autorzy: Bugaian, Larisa
Busmachiu, Eugenia
Data wydania: 2009
Data dodania: 29-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 5, 2009, s. 508-516
Abstrakt: Jednym z celów działań Amerykańskiej Agencji do Spraw Rozwoju Międzynarodowego na rzecz Mołdawii (projekt USAID/Moładawia) jest wsparcie politycznych i prawnych reform w tym kraju. Wstępna ocena dokonana przez przedstawicieli Agencji wskazała, że przemysł stoi przed wieloma prawnymi barierami, włączając w to ograniczenia sektorowe. Należy zauważyć, że rząd Mołdawii został już zobowiązany przez OECD do wsparcia przedsiębiorczości w ramach programu „Regulatory Reform”, jednakże niekoniecznie objął on całe środowisko biznesowe. Dlatego też dla wsparcia całego sektora prywatnego Agencja zaproponowała usprawnić działania rządu w tym zakresie, które są realizowane w ramach „procesu Guillotine”. Niniejszy artykuł przedstawia proces reform legislacyjnych w Mołdawii, zarówno na poziomie centralnym jak i samorządowym w odniesieniu do rozwoju całego środowiska biznesowego.
Afiliacja: Larisa Bugaian, Ph.D. - Academy of Economic Studies (The Republic of Moldova), Eugenia Busmachiu, Ph.D. - Academy of Economic Studies (The Republic of Moldova)
URI: http://hdl.handle.net/11320/2419
DOI: 10.15290/bsp.2009.05.52
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2009, Z. 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_5_2009_Bugaian_Busmachiu.pdf389,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.