REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2418
Tytuł: Forfeiture of Property in the Light of Amendments to the Fiscal Penal Code
Autorzy: Boratyńska, Katarzyna
Data wydania: 2009
Data dodania: 29-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 5, 2009, s. 501-507
Abstrakt: Opracowanie traktuje o instytucji przepadku korzyści majątkowej oraz ściągnięcia równowartości pieniężnej korzyści podlegającej przepadkowi w prawie karnym skarbowym. Skupiono się na przedstawieniu nowelizacji przepisu art. 33 Kodeksy karno skarbowego, której celem było dostosowanie go do rozwiązań zawartych w art. 45 Kodeksu karnego, który w prawie karnym powszechnym reguluje kwestię przepadku korzyści majątkowych. Analizie poddano rozwiązanie polegające na wprowadzeniu do prawa karnego skarbowego ułatwień dowodowych w postaci domniemania prawnego polegającego na tym, że na sprawcę przestępstwa skarbowego przerzucono ciężar dowodu w zakresie wykazania pochodzenia określonych składników majątkowych. Wskazano także na projekt nowelizacji instytucji przepadku korzyści majątkowej, w którym, między innymi w celu skuteczniejszego pozbawiania sprawców przestępstw mienia, które wnieśli oni do wspólności małżeńskiej, zaproponowano stosowanie do tego mienia domniemań oraz przepadku.
Afiliacja: The University of Bialystok (Poland)
URI: http://hdl.handle.net/11320/2418
DOI: 10.15290/bsp.2009.05.51
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2009, Z. 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_5_2009_Boratynska.pdf199,24 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.