REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2336
Tytuł: La réforme des finances publiques en France
Autorzy: Zawadzka, Urszula Kinga
Data wydania: 2009
Data dodania: 23-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 5, 2009, s. 107-114
Abstrakt: Próby reformowania systemu finansowego we Francji były podejmowane od wczesnych lat 60. Przez pięćdziesiąt lat finanse publiczne były regulowane przez ordonans nr 59-2 z 2 stycznia 1959 r. ustanawiający konstytucyjną ustawę o ustawach budżetowych. Nieadekwatność tego aktu do zmian następujących na różnych płaszczyznach (prawnej, finansowej i gospodarczej) dawały asumpt do podejmowania prac nad nową ustawą. Po wielu próbach, 1 sierpnia 2001 r. została uchwalona nowa ustawa (loi organique relative aux lois des fi nances, w skrócie LOLF). Jej postanowienia stopniowo wchodziły w życie w pięciu etapach (pomiędzy 2001 a 2005 rokiem). Ustawa budżetowa na 2006 tok była pierwszą w pełni uchwaloną na postawie LOLF, która zreformowała zarówno system budżetowy, jak i zarządzanie publiczne.
Afiliacja: Université à Białystok (Pologne)
URI: http://hdl.handle.net/11320/2336
DOI: 10.15290/bsp.2009.05.11
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2009, Z. 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_5_2009_Zawadzka.pdf230,78 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.