REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2329
Tytuł: The Development and Prospects of an Internal Audit in Public Finance Sector Units in Poland
Autorzy: Gosk, Adrian
Data wydania: 2009
Data dodania: 23-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 5, 2009, s. 43-52
Abstrakt: Wprowadzenie audytu wewnętrznego było związane w dostosowaniem polskiego systemu prawnego do standardów europejskich w wyniku akcesji do UE. Instytucja ta zaczęła funkcjonować z dniem 1 stycznia 2002 r. w wyniku nowelizacji ustawy o finansach publicznych z 1998 r. poprzez dodanie rozdziału 5 zatytułowanego „Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych”. Znalazła się ona również w obecnie obowiązującej ustawie o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., przy czym dokonano w niej wielu znaczących zmian. Autor artykułu dokonuje porównania głównych elementów audytu wewnętrznego w obu wspomnianych aktach, m.in. zakres przedmiotowy, kwalifikacje audytorów uprawnionych do jego przeprowadzania.
Opis: Mgr Adrian Gosk, tax administration officer (Poland)
URI: http://hdl.handle.net/11320/2329
DOI: 10.15290/bsp.2009.05.04
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2009, Z. 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_5_2009_Gosk.pdf235,21 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.