REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2246
Tytuł: Terminowość załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
Inne tytuły: Punctuality in completing public administration cases
Autorzy: Miruć, Alina
Data wydania: 2010
Data dodania: 16-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 7, 2010, s. 321-333
Abstrakt: Time in law, in administrative procedure, may be considered on a process plane as an essential question of punctuality in completing public administration cases. Regulations on time limits for completing cases in the Code of Administrative Procedure refl ect the principle of swiftness and simplicity of proceedings and the principle of lawfulness. They simultaneously establish rules to prevent from chronicity of administration procedure and are expected to discipline its course. Refl ections in this paper refer to punctuality in completing individual public administration cases in accordance with the Code of Administrative Procedure, judicature and the administration law doctrine. The objective of this paper is to demonstrate the essence and types of time limits on completing cases, effects of failures to complete them in time, institutions and sanctions disciplining the organs carrying out the proceedings (responsibility for so–called signalization, accountability of an organ worker) as well as authorizing a party of the administrative proceeding to carry out their procedural rights (a complaint about the failure to complete a case in time, a complaint about inaction on the part of the organ).
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
E-mail: a.miruc@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2246
DOI: 10.15290/bsp.2010.07.22
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2010, Z. 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_7_2010_Miruc.pdf278,57 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.