REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2234
Tytuł: Czas popełnienia przestępstwa i wiek odpowiedzialności prawnokarnej w kodeksach karnych Republiki Federalnej Niemiec, Konfederacji Szwajcarskiej i Austrii
Inne tytuły: The time of the offense and the age of criminal responsibility in the penal codes of The Federal Republic of Germany, The Swiss Confederation and Austria
Autorzy: Guzik-Makaruk, Ewa M.
Data wydania: 2010
Data dodania: 12-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 7, 2010, s. 165-180
Abstrakt: This paper is entitled: „The Time of the Offense and the Age of Criminal Responsibility in the Penal Codes of the Federal Republic of Germany, the Swiss Confederation and Austria.” It consists of three parts containing, respectively: an introduction, analysis of legal approaches in selected countries and a summary. The main part of the paper analyzes the German, Swiss and Austrian penal code with respect to issues related to the time of the offense and the age of criminal responsibility in these codes and laws for dealing with juvenile delinquents. In order to facilitate comparison of regulation in selected countries in the summary also contains four tables on the time of committing the offense, and the age of criminal responsibility of juvenile offenders and adolescent.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
E-mail: ewa.guzik@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2234
DOI: 10.15290/bsp.2010.07.11
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2010, Z. 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_7_2010_Guzik-Makaruk.pdf314,39 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.