REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2157
Tytuł: Multiannual financial framework in the Czech Republic
Inne tytuły: Wieloletnie ramy finansowe w Republice Czeskiej
Autorzy: Kozieł, Michal
Słowa kluczowe: Republika Czeska
ramy budżetowe
wieloletnie ramy
średnioterminowa prognoza
średnioterminowe ramy wydatkowania
prognoza budżetowa
The Czech Republic
budgetary framework
multiannual framework
medium-term outlook
medium-term expenditure framework
budgetary outlook
Data wydania: 2014
Data dodania: 11-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 16, 2014, s. 121-130
Abstrakt: Praca przedstawia wieloletnie ramy finansowe w Republice Czeskiej. Pierwszy rozdział opisuje wieloletnie ramy finansowe w Czechach w 2011 r., a zatem w roku, w którym została zatwierdzona Dyrektywa Rady 2011/85/UE z 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich na poziomie centralnym jak i lokalnym. Następnie została przeprowadzona analiza stanu wcześniejszego, biorąc pod uwagę wymagania tej dyrektywy. Ostatnie dwa rozdziały dotyczą zadań, które zostały wykonane od 2011 r. w odniesieniu do wdrażania dyrektywy, jak i ustalenia najistotniejszych problemów w tej kwestii.
Afiliacja: Technical University of Ostrava
URI: http://hdl.handle.net/11320/2157
DOI: 10.15290/bsp.2014.16.11
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2014, Z. 16

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_16_2014_Koziel.pdf284,4 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)