REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2155
Tytuł: The innovation of budgetary frameworks of the Slovak Republic reflecting the strengthening of european regulation and responsibility
Inne tytuły: Innowacyjność ram budżetowych Republiki Słowackiej odzwierciedlająca wzmocnienie europejskiej regulacji i odpowiedzialności
Autorzy: Sidak, Mykola
Mazur, Jan
Słowa kluczowe: kryzys na rynku obligacji skarbowych
ramy budżetowe
reguły fiskalne
rada fiskalna
sovereign debt crisis
budgetary frameworks
fiscal responsibility rules
fiscal responsibility board
Data wydania: 2014
Data dodania: 11-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 16, 2014, s. 105-112
Abstrakt: Artykuł ma na celu przedstawienie raportu z wdrożenia Dyrektywy Rady 2011/85/UE w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich do słowackiego systemu prawnego. Zdaniem autorów, niektóre z wdrożonych reguł znajdowały się już w systemie prawnym, a niektóre korelowały z przyjęciem „dwupaku”. W artykule ocenie poddano przyjęte regulacje w porównaniu z Dyrektywą oraz przeanalizowano obecnie obowiązujące reguły, ich stosowność i możliwości ulepszenia.
This article aims to deliver a report on the implementation of Council Directive 2011/85/EU on Requirements for Budgetary Frameworks of the Member States (further as “Directive”) into the Slovak legal system. We hold that some of the rules implemented were already present in the legal system and some correlated with the adoption of the Two Pack. We examine the implementing laws in comparison with the Directive. Furthermore, we analyze the existing binding rules, their suitability and potential for improvement.
Afiliacja: Mykola Sidak - Comenius University in Bratislava
Jan Mazur - Comenius University in Bratislava
URI: http://hdl.handle.net/11320/2155
DOI: 10.15290/bsp.2014.16.09
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2014, Z. 16

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_16_2014_Sidak_Mazur.pdf228,64 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)