REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2153
Tytuł: Multiannual budgetary frameworks – Polish experiences
Inne tytuły: Wieloletnie ramy budżetowe – polskie doświadczenia
Autorzy: Postuła, Marta
Słowa kluczowe: Wieloletni Plan Finansowy Państwa
deficyt budżetowy
średnioterminowe cele budżetowe
State Multiannual Financial Plan
budget deficit
medium-term budgetary objective
Data wydania: 2014
Data dodania: 11-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 16, 2014, s. 83-92
Abstrakt: Dyrektywa Rady UE w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (zwanej dalej „Dyrektywą”) nakłada obowiązek, aby podstawą planowania budżetu były wiarygodne i efektywne średnioterminowe ramy budżetowe z przynajmniej trzyletnią perspektywą. Od 2009 r. w polskiej legislacji są już regulacje dotyczące średnioterminowego planowania finansowego, zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym. Dzięki temu, w 2012 r. Polska znajdowała się na 5 miejscu pod względem jakości średnioterminowego planowania wśród państw członkowskich OECD. Potrzeba wdrożenia Dyrektywy wymaga wprowadzenia jedynie zmian doprecyzowujących obecnie obowiązujące regulacje średnioterminowego planowania.
Afiliacja: Kozminski University
URI: http://hdl.handle.net/11320/2153
DOI: 10.15290/bsp.2014.16.07
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2014, Z. 16

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_16_2014_Postula.pdf270,76 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)