REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2151
Tytuł: Multiannual budgetary framework in the Republic of Lithuania
Inne tytuły: Wieloletnie ramy budżetowe w Republice Litewskiej
Autorzy: Sudavičius, Bronius
Słowa kluczowe: budżet
planowanie budżetu
prawo budżetowe
budget
budget planning
budget law
Data wydania: 2014
Data dodania: 11-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 16, 2014, s. 63-72
Abstrakt: Budżet państwa to plan finansowy zawierający wszystkie dochody i przychody zatwierdzone przez odpowiednią instytucję. Jest to plan oszczędzania, pożyczania i wydawania przez państwo, który jest sporządzany zgodnie z zasadami prawa. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie istoty zasad krótko- i długo- terminowego planowania przychodów i środków budżetowych oraz powodów powstania długoterminowego planowania budżetu i jego zastosowanie w Republice Litewskiej. W artykule przedstawione zostały: wpływ prawa UE na te zjawiska (ich ramy prawne), prawna definicja i istota długoterminowego planowania oraz analiza powodów zmiany planowania krótkoterminowego na planowanie długoterminowe. Szczególna uwaga poświęcona jest kwestii reform planowania budżetu na Litwie, które rozpoczęły się w 1998 r. i przejściu z krótkoterminowego na długoterminowy model planowania budżetu. Planowanie budżetu państwa na określony przedział czasu zapisane jest w Ustawie budżetowej jako jedna z głównych zasad całego procesu budżetowego. Zgodnie z Ustawą budżetową oraz innymi aktami prawnymi, projekt budżetu Republiki Litewskiej jest przygotowywany na okres trzech lat, na podstawie litewskich aktów prawnych, informacji z urzędów statystycznych, programów społeczno- ekonomicznych, przewidywań naukowo-technicznych, itp.
Afiliacja: Vilnius University
URI: http://hdl.handle.net/11320/2151
DOI: 10.15290/bsp.2014.16.05
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2014, Z. 16

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_16_2014_Sudavicius.pdf260,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)