REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2150
Tytuł: Performance budgeting and the multiannual programming of public finances
Inne tytuły: Budżet zadaniowy a programowanie wieloletnie w finansach publicznych
Autorzy: Zawadzka-Pąk, Urszula K.
Słowa kluczowe: budżetowanie zadaniowe
wieloletnie planowanie finansowe
mierniki
Polska
Francja
Słowacja
performance budgeting
multiannual planning
financial programming
indicators
Poland
France
Slovakia
Data wydania: 2014
Data dodania: 11-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 16, 2014, s. 55-62
Abstrakt: Ostatni kryzys finansowy i gospodarczy unaocznił, jak ważne jest podjęcie skutecznych działań umożliwiających wzmocnienie stabilności finansów publicznych. W tym celu niezwykle istotne jest wykorzystanie zarówno budżetowania zadaniowego jak i planowania (programowania) wieloletniego, a także efektu synergii powstałego na skutego jednoczesnego zastosowania obu tych instrumentów. Ze względu na istotę budżetu zadaniowego i określone jego cechy odróżniające go od budżetu tradycyjnego powiązanie planowania zadaniowego z programowaniem wieloletnim może następować co do zasady w dwojaki sposób. Po pierwsze poprzez wydłużenie horyzontu planowania w (rocznej) ustawie budżetowej (finansowej) oraz w dokumentach jej towarzyszących, po drugie zaś poprzez opracowywanie odrębnych od budżetu planów o charakterze wieloletnim odwołujących się jednak do aktu autoryzującego do dokonywania wydatków, tj. ustawy budżetowej (finansowej).
Afiliacja: University of Białystok
Sponsorzy: This Article was prepared within the framework of the project financed by the National Science Centre granted on the basis of decision no. DEC-2011/01/B/HS5/03357.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2150
DOI: 10.15290/bsp.2014.16.04
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2014, Z. 16

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_16_2014_Zawadzka-Pak.pdf294,94 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)