REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2149
Tytuł: Multiannual financial planning of the state in Poland compared with selected European countries
Inne tytuły: Wieloletnie planowanie finansowe państwa w Polsce na tle wybranych krajów europejskich
Autorzy: Stankiewicz, Janusz
Słowa kluczowe: Wieloletni Plan Finansowy Państwa
roczność budżetu
ustawa budżetowa
reguły fiskalne
budżetowanie zadaniowe
Multi-Annual Financial Plan of the State
budget annuality
budget act
medium-fiscal rules
performance budgeting
Data wydania: 2014
Data dodania: 11-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 16, 2014, s. 37-54
Abstrakt: Wprowadzenie wieloletniego planowania finansowego oraz przygotowania do wprowadzenia metody planowania zadaniowego to najbardziej eksponowane elementy reformy finansów publicznych wprowadzone ustawą o finansach publicznych z 2009 r. Determinanty wprowadzania tych rozwiązań mają charakter wewnętrzny i zewnętrzny. Przestrzeganie średniookresowego celu budżetowego i wymogów dyscypliny budżetowej ustalonych prawem europejskim wymusza stosowanie metod racjonalizowania gospodarowania środkami publicznymi. Wieloletnie planowanie finansowe sprzyja racjonalizowaniu gospodarowania tymi środkami, czyni praktykę wydatkowania tych środków bardziej transparentną, ujawnia wyraźne i ukryte konsekwencje finansowe realizacji politycznych zobowiązań. Wyraźne określenie zamierzonych celów pozwala na dobór najlepszej metody prowadzącej do ich osiągnięcia. Kolejne nowelizacje ustawy o finansach publicznych zmieniają te cele i standardy Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. W opracowaniu przedstawiono kierunki tych zmian oraz instrumenty, które maja służyć ich realizacji w Polsce, na tle rozwiązań innych państw – Francji, która ma zdecydowanie większe doświadczenie i realizuje w pełni koncepcje planowania wieloletniego oraz stosuje metodę budżetowania zadaniowego oraz Słowacji i Litwy, które podobnie jak Polska zostały przyjęte do UE.
Afiliacja: University of Białystok
Sponsorzy: This Article was prepared within the framework of the project financed by the National Science Centre granted on the basis of decision no. DEC-2011/01/B/HS5/03357.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2149
DOI: 10.15290/bsp.2014.16.03
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2014, Z. 16

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_16_2014_Stankiewicz.pdf298,28 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)