REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2080
Tytuł: Korzyści i zagrożenia w outsourcingu personalnym
Inne tytuły: Benefits and Risks in HR Outsourcing
Autorzy: Grześ, Anna
Słowa kluczowe: HR outsourcing
Data wydania: 2010
Data dodania: 5-gru-2014
Wydawca: Politechnika Łódzka, Wydawnictwo Media Press
Źródło: Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnych organizacjach, red. E. Jędrych, J.P. Lendzion, Łódź 2010, s. 191-210
Abstrakt: Outsourcing obejmuje swoim zakresem coraz więcej funkcji, w tym także funkcję personalną (HR). Podstawowym celem artykułu jest: pokazanie zmian zachodzących w procesie outsourcingu, analiza zakresu działań w ramach outsourcingu personalnego i identyfikacja korzyści oraz zagrożeń wynikających z jego zastosowania. Analiza raportów pokazuje, że niemal wszystkie czynności HR mogą być poddane outsourcingowi. Najczęściej outsourcing dotyczy czynności związanych z naliczaniem płac i obsługą administracyjną. Są to czynności, które stosunkowo łatwo kwantyfikować i zmierzyć ich opłacalność. Natomiast najrzadziej outsourcowana jest kompletna funkcja HR.
Outsourcing concerns more and more functions, including the function of HR. The aim of this issue is to show changes in the outsourcing process, analyse of activities in the outsourcing of personal, and identificate of benefits and risks arising from its use. Analysis of the reports shows that almost all HR activities may be subject of outsourcing. Outsourcing frequently includes the activities related to payroll and administrative services. These are the activities that are relatively easy to quantify and measure in terms of cost-effectiveness. In contrast, the whole HR function is outsourced least frequently.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2080
ISBN: 978-83-61215-26-4
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (IZarz)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
outsourcing personal ŁÓDŹ_2010_Grzes_1.pdf451,18 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons