REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2027
Tytuł: Fighting Terrorism in Polish Criminal Law – the Influence of EU Legislation
Inne tytuły: Zwalczanie terroryzmu w polskim prawie karnym – wpływ prawa unijnego
Autorzy: Michalska-Warias, Aneta
Słowa kluczowe: Terrorism
anti-terrorism legislation
organized crime
Data wydania: 2011
Data dodania: 2-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 10, 2011, s. 157-170
Abstrakt: Artykuł omawia aktualny stan polskich regulacji odnoszących się do terroryzmu. Samo pojęcie przestępstwa o charakterze terrorystycznym zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnego dopiero w 2004 r. w związku z koniecznością dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa wspólnotowego. W artykule wskazano, jakie sposoby reakcji na zachowania terrorystyczne istniały w prawie polskim przed tymi zmianami oraz jakie możliwości reakcji istnieją obecnie. Omówiono także problem zgodności polskiego prawa karnego z wymogami decyzji ramowej Rady z 12 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (2002/475/ JHA) – autorka analizuje rozwiązania decyzji ramowej oraz przepisy kodeksu karnego, które miały ją implementować. W konkluzji wskazano, że antyterrorystyczne rozwiązania polskiego prawa karnego stanowią dość kompleksowy system instrumentów, które mogą być wykorzystane do zwalczania różnych przejawów tego zjawiska. Polskie prawo karne generalnie spełnia standardy unijne w zakresie zwalczania terroryzmu, co oznacza również, że w razie konieczności współpracy na arenie międzynarodowej, polski system wewnętrzny pozwoli na prawidłową reakcję w tej dziedzinie.
Afiliacja: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
URI: http://hdl.handle.net/11320/2027
DOI: 10.15290/bsp.2011.10.08
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2011, Z. 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_10_2011_Michalska-Warias.pdf262,94 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)