REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2026
Tytuł: Terrorism in Russia – Mechanisms of Development and a Strategy to Counter It
Inne tytuły: Terroryzm w Rosji – mechanizmy rozwoju i strategia przeciwdziałania
Autorzy: Laskowska, Katarzyna
Słowa kluczowe: Terrorism
Russia
acts of terror
legal regulations
Data wydania: 2011
Data dodania: 2-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 10, 2011, s. 143-156
Abstrakt: W opracowaniu przedstawiono złożoność terroryzmu w Rosji. Dokonano tego poprzez ukazanie pojęcia omawianego zjawiska, jego fenomenu i przemian, a także podłoża jego rozwoju w tym kraju. Z przeprowadzonych analiz wynika, że terroryzm w Rosji ma długą historię, sięgającą kilku wieków wstecz. U podstaw jego rozwoju leżały i leżą trudne do rozwiązania problemy polityczne i społeczno-ekonomiczne państwa rosyjskiego. Rodzą one różne nowe przejawy i rodzaje zjawiska, w tym terroryzm ekologiczny czy cyberterroryzm. Współcześnie zjawisko charakteryzuje drastyczność aktów, używanie nowych niebezpiecznych technologii, wzrost skali. Jako szczególnie niebezpieczne należy wskazać powiązania terroryzmu z przestępczością zorganizowaną. Zagrożenia te państwo rosyjskie próbuje ograniczać poprzez prawo i działalność organów ochrony porządku prawnego zajmujących się przeciwdziałaniem terroryzmowi oraz jego zwalczaniem. Jednakże ograniczenie jego skali jest przedsięwzięciem trudnym. Rozwiązanie tego problemu wymaga zarówno woli politycznej władz rosyjskich, jak też zmiany postawy społeczeństwa wobec zjawiska.
Afiliacja: University of Bialystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/2026
DOI: 10.15290/bsp.2011.10.07
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2011, Z. 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_10_2011_Laskowska.pdf279,41 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)