REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2023
Tytuł: Terrorism as a Current Threat to Citizens’ Security
Inne tytuły: Terroryzm jako współczesne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli
Autorzy: Guzik-Makaruk, Ewa M.
Słowa kluczowe: Public opinion
citizens’ security
threat
Poland
Data wydania: 2011
Data dodania: 2-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 10, 2011, s. 95-110
Abstrakt: Artykuł zawiera wyniki badań własnych dokonanych w 2008 r. w ramach realizowanego wówczas projektu badawczego noszącego tytuł: „Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli”. Przebadano reprezentatywną próbę ponad tysiąca dorosłych Polaków, sondując respondentów w kilku obszarach bezpośrednio odnoszących się do zjawiska terroryzmu. W toku badań uzyskano odpowiedzi na szereg postawionych pytań. Ustalono, że terroryzm w zasadzie nie stanowi zagrożenia w świadomości społecznej i podobnie rzadko stanowi źródło zagrożenia osobistego poczucia bezpieczeństwa. Wynika to zapewne z faktu, że żaden z ankietowanych nie był bezpośrednio wiktymizowany atakiem terrorystycznym. Społeczeństwo dobrze ocenia działania organów państwowych podejmowane w celu przeciwdziałania zagrożeniu terroryzmem. Warto podkreślić, że Polacy reprezentują wysoki poziom akceptacji wobec czynności operacyjnych państwa działającego na rzecz wyeliminowania zagrożenia terroryzmem. W tym duchu gotowi są do rezygnacji z pewnych przysługujących im praw i wolności na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom związanym z terroryzmem.
Afiliacja: University of Bialystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/2023
DOI: 10.15290/bsp.2011.10.04
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2011, Z. 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_10_2011_Guzik-Makaruk.pdf348,55 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)