REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2021
Tytuł: Listy zza oceanu. W 50. rocznicę śmierci Czesława Straszewicza – autora "Turystów z bocianich gniazd"
Inne tytuły: Letters from across the Ocean. The 50th Death Anniversary of Czesław Straszewicz, the Author of "Turyści z bocianich gniazd"
Autorzy: Wejs-Milewska, Violetta
Słowa kluczowe: emigration
epistolography
radio
Czesław Straszewicz
Data wydania: 2013
Data dodania: 1-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 4, 2013, s. 361-377
Abstrakt: The fiftieth death anniversary of Czesław Straszewicz (1904–1963) makes a perfect opportunity to present the writers archival epistolary legacy from the emigration period, so far unpublished. The addressee of most of the writer’s letters is Jan Nowak-Jeziorański, the director of the Polish Section of Radio Free Europe as well as a few other workers of this radio station. This body of letters is complemented by letters of the writer’s wife, Ewa Roman-Straszewicz to Tadeusz Zawadzki and Nowak-Jeziorański, written after the death of the author of Turyści z bocianich gniazd [Tourists from stork nests].
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Violetta Wejs-Milewska, dr hab., historyk i antropolog literatury, adiunkt w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się literaturą XX w., rozpatrywaną interdyscyplinarnie pod kątem antropologii pogranicza kultur oraz problemów psychospołecznych w sytuacji wyobcowania, ze szczególnym uwzględnieniem kultury emigracji niepodległościowej po 1939 r. Autorka monografii: "Wykorzenieni i wygnani. Rzecz o Czesławie Straszewiczu" (Kraków 2003), "Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy: Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Roman Palestr, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki" (Kraków 2007) [Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2009], "Wykluczeni – emigracja, kraj. Studia z antropologii emigracji polskiej XX wieku (idee, osobowości, instytucje)" (Białystok 2012) [Nagroda JM Rektora UW w konkursie Akademia, 2013], redaktorka (wespół z E. Rogalewską) "Paryż–Londyn–Monachium–Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej", Białystok 2009.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2021
DOI: 10.15290/bsl.2013.04.26
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2013, nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
26-Wejs-Milewska.pdf162,04 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.