REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2015
Tytuł: Leśmian i magia zapachów
Inne tytuły: Leśmian and the Magic of Scents
Autorzy: Kokoszka, Magdalena
Słowa kluczowe: scent
olfactory cognition
pre-language communication
Bolesław Leśmian
Data wydania: 2013
Data dodania: 1-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 4, 2013, s. 277-287
Abstrakt: The subject of interest of the author of the article is scent as a category present in Leśmian’s writings, in his essays, poetry and prose. Olfactory cognition, based on a primary, pre-language form of communication, undermines the status of speech not freed from tight bonds of logic and grammar, seems akin to Leśmian’s “song without words”. It also encourages attempts at restitution of an archaic worldview.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nota biograficzna: Magdalena Kokoszka, dr, adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się genologią form rodzajowych bloku silva oraz wyobraźnią poetycką. Jest współautorką wydanych wraz z Gabrielem Gałą szkiców o Bolesławie Leśmianie ("Świat poza płotem. Szkice o Leśmianie", Katowice 2004), a także autorką książki poświęconej twórczości Tymoteusza Karpowicza ("Antologia niemożliwa. Przypadek „Słojów zadrzewnych” Tymoteusza Karpowicza", Katowice 2011).
URI: http://hdl.handle.net/11320/2015
DOI: 10.15290/bsl.2013.04.20
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2013, nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
20-Kokoszka.pdf119,1 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.