REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2014
Tytuł: Metaforyzacja przestrzeni w "Sylorecie" Wacława Potockiego (propozycja lektury)
Inne tytuły: Space Metaphorisation in Wacław Potocki’s "Syloret" (Interpretative Proposal)
Autorzy: Jurkowska, Elżbieta A.
Słowa kluczowe: literary space
metaphor
epic
Wacław Potocki
Data wydania: 2013
Data dodania: 1-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 4, 2013, s. 265-275
Abstrakt: The article is a proposal of interpretation of Wacław Potocki’s seventeenth century romance Syloret. The author emphasizes that the poet’s neo-Stoical romance may be read in a universal way, as a reflection on the human condition, hardships of existence and variability of fortune, as the realization of the tropes, reaching back the ancient tradition, of peregrinatio vitae and theatrum mundi. She also draws our attention to the poet’s personal experience, which could affect the form of the poem.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Elżbieta A. Jurkowska, asystent w Zakładzie Literatury Antycznej i Staropolskiej Uniwersytetu w Białymstoku, absolwentka Studiów Doktoranckich IBL PAN. Przygotowuje rozprawę doktorską „Edycja krytyczna "Syloreta" Wacława Potockiego”. Interesuje się literaturą barokową, romansopisarstwem staropolskim, edytorstwem staropolskim, związkami poezji współczesnej z tradycją dawną i malarstwem.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2014
DOI: 10.15290/bsl.2013.04.19
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2013, nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
19-Jurkowska.pdf115,44 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.