REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2009
Tytuł: The Definition of Piracy Under Article 101 of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea – An Attempted Legal Analysis
Inne tytuły: Definicja piractwa na podstawie art. 101 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza – próba analizy
Autorzy: Fieducik, Bartosz
Słowa kluczowe: Piracy
maritime
terrorism
international
law
Data wydania: 2011
Data dodania: 28-lis-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 10, 2011, s. 67-79
Abstrakt: Piractwo morskie to najstarsza forma morskiej działalności przestępczej. Mimo podejmowanych na przestrzeni wieków licznych prób wyeliminowania tego procederu, na początku XXI w. zjawisko to przeżywa swój kolejny rozkwit, stanowiąc poważne zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi. Artykuł ten stanowi próbę analizy prawnej definicji piractwa zawartej w art. 101 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 10 grudnia 1982 r. Celem tej analizy jest rozróżnienie piractwa od aktów terroryzmu morskiego oraz ocena przydatności jej zapisów w walce z fenomenem współczesnego piractwa morskiego.
Afiliacja: Polish Naval Academy
URI: http://hdl.handle.net/11320/2009
DOI: 10.15290/bsp.2011.10.02
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2011, Z. 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_10_2011_Fieducik.pdf244,68 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)