REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Wyszukaj


Aktualne filtry:

Rozpocznij nowe wyszukiwanie
Dodaj filtr:

Uzyj filtrów aby zagęścić wyszukiwanie.


Rezultaty 1-10 z 26 (Czas wyszukiwania: 0.02 sekund).
Odsłon pozycji:
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
1997Jozef Bad'urik, Slovensko v zápase Ferdinanda I. o uhorskú korunu, [w:] Slovensko a Habsburská monarchia v 16. - 17. stor. Zbornik prispevkov z vedeckého sympózia usporiadaného dňa 22. novembra 1994 v Bratislave, red. J. Bad'urik, IRIS Bratislava (b.r.), ss. 25-35Ruciński, Henryk--
1997Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr. hab. Władysławowi A. Serczykowi w 60. rocznicę Jego urodzin. Red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Antoni Mironowicz, Halina Parafianowicz, Białystok 1995, ss. 424Ruciński, Henryk--
1997Andrzej Woltanowski (1942-1996)Urwanowicz, Jerzy--
1997Antyreligijna działalność władz radzieckich w regionie białostockim w latach 1939-1941 w świetle dokumentówGnatowski, Michał--
1997Józef Kazimierski, Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808-1914). Zabudowa, ludność, gospodarka, Warszawa 1994, ss. 311Stępniewska-Holzer, Barbara--
1997Narodowa Demokracja we wschodniej części województwa białostockiego w latach 1919-1939Majecki, Henryk--
1997Różne punkty widzeniaMilewski, Jan Jerzy--
1997Dyskusje w społeczeństwie litewskim o przyszłości Wilna oraz o kwestii nawiązania stosunków dyplomatycznych z Polską w 1934 r.Kasperavičius, Algis--
1997Grażyna Pańko, Polska i Polacy w czeskiej opinii publicznej w okresie międzywojennym, Wrocław 1996, ss. 218Parafianowicz, Halina--
1997Konflikt plebana brańskiego z mieszczanami w drugiej ćwierci XVI wiekuRomaniuk, Zbigniew--