REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1992
Tytuł: Ironia a dyskurs satyryczny
Inne tytuły: Irony vs. Satirical Discourse
Autorzy: Sidoruk, Elżbieta
Słowa kluczowe: satire
irony
discourse
discursive practice
Data wydania: 2013
Data dodania: 27-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 4, 2013, s. 205-214
Abstrakt: The subject of analysis in the article is a relation between irony and satire understood as discursive practice. Putting under scrutiny the concept of the satirical text proposed by Paul Simpson in his work "On the Discourse of Satire", the author argues that irony understood as a form of expression is not a constructive element of satire.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Elżbieta Sidoruk, dr, adiunkt w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się literatura polską XX wieku w perspektywie poetyki historycznej, a w szczególności zjawiskami takimi jak satyra, humor, groteska, parodia. Jest autorką książek "Antropologia i groteska w dziełach Sławomira Mrożka" (1995) i "Groteska w poezji Dwudziestolecia. Leśmian – Tuwim – Gałczyński" (2004), a także redaktorem monografii "Od poetyki przestrzeni do geopoetyki" (Białystok 2012) oraz "Geografia i metafora" (Białystok 2013).
URI: http://hdl.handle.net/11320/1992
DOI: 10.15290/bsl.2013.04.14
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2013, nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
14-Sidoruk.pdf99,51 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.