REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1990
Tytuł: Czym jest "soliloquium"? W kręgu refleksji teoretycznoliterackiej
Inne tytuły: What Is Soliloquy? In the Circle of Theoretical Literary Reflection
Autorzy: Kulczycka, Dorota
Słowa kluczowe: soliloquy
genre
genology
literary theory
Data wydania: 2013
Data dodania: 27-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 4, 2013, s. 171-186
Abstrakt: The author of the article posits a quite frequent misunderstanding of literary experts and theatrologists on understanding soliloquy result from, for example, their not noticing two basic currents, along which the form has developed. She underscores various understandings of soliloquy, its various classifications, for instance, according to genology; she attempts to systematize the knowledge thereof. She verifies erroneous, mutually contracting judgments of some researchers on soliloquy and, in a way, redefines it.
Afiliacja: Uniwersytet Zielonogórski
Nota biograficzna: Dorota Kulczycka, dr hab., historyk i teoretyk literatury. Pracuje w Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Literackiej (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski). Autorka ponad 60 publikacji, m.in. monografii: "Jestem jak człowiek, który we śnie lata. O symbolice ptaków w twórczości Juliusza Słowackiego" (Zielona Góra 2004), „Powiedzieć to wszystko, o czym milczę”. O poezji Stanisława Barańczaka" (Zielona Góra 2008), "Obraz Ziemi Świętej w dobie romantyzmu (Zielona Góra 2012), W stronę Orientu. Polscy i francuscy romantycy o Bliskim Wschodzie" (Zielona Góra, 2012); opracowania pt. "Ziemia Święta w dobie romantyzmu. Antologia" (Zielona Góra 2013). Współredaktorka pracy zbiorowej "Powrót do domu. Studia z antropologii i poetyki przestrzeni" (pod red. D. Kulczyckiej i Anastazji Seul, Zielona Góra 2012) oraz kilku tomów literaturoznawczej serii naukowej „Scripta Humana”.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1990
DOI: 10.15290/bsl.2013.04.12
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2013, nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
12-Kulczycka.pdf155,74 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.