REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1989
Tytuł: Reportaż. Z historii gatunku w wieku XIX
Inne tytuły: Reportage. On the History of the Genre in the 19th Century
Autorzy: Sztachelska, Jolanta
Słowa kluczowe: reportage
genology
journalism
literature
Data wydania: 2013
Data dodania: 27-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 4, 2013, s. 153-170
Abstrakt: The article refers to forming the genre of reportage in the 19th century, pointing at its strict connectioin with the literature of that time. The process of the genre reconstruction is hindered, on the one hand, by the morphological openness of the form related to the types of expression which appeared in the press (letter, report, journey description, feuilleton, article) as well as in belles-lettres (novella, story), on the other hand, not high opinion of a reporter’s work, usually associated with sensation and chase after novelties. Despite these hindrances Polish literature notes in the 19th century and at the beginning of the 20th century a number of splendid models of report writing, from J.I. Kraszewski, through Sienkiewicz, Reymont or Korczak, today perceived as an important stage of forming the modern interest in documentary writing.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Jolanta Sztachelska, dr hab., prof. Uniwersytetu w Białymstoku, literaturoznawca. Z zainteresowania i pasji bada historię literatury polskiej II poł. XIX wieku i jej konteksty europejskie, formy literackie i użytkowe w literaturze polskiej (m.in. reportaż, epistolografia), XIX-wieczne korzenie literatury popularnej, twórczość Henryka Sienkiewicza, estetykę XIX w. Autorka książek: "Reporteryje i reportaże. Dokumentarne tradycje prozy polskiej 1864–1918" (Białystok 1997), "Czar i zaklęcie Sienkiewicza" (Białystok 2003). Ostatnio wydała: H. Struve, "Wybór pism estetycznych", wybór, wstęp, oprac. J. Sztachelska (Kraków 2010) oraz "Metamorfozy podróży. Kultura i tożsamość", pod red. J. Sztachelskiej (Białystok 2012).
URI: http://hdl.handle.net/11320/1989
DOI: 10.15290/bsl.2013.04.11
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2013, nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
11-Sztachelska.pdf170,9 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.