REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1987
Tytuł: „nieznanej rzeki srebrne pluski”. Modernistyczne konceptualizacje strumienia prymarnej materialności
Inne tytuły: “Silver Splashes of The Unknown Rriver”. Modern Conceptualizations of the Primal Materiality Flux
Autorzy: Wróbel, Łukasz
Słowa kluczowe: chaos
experience
materiality
aquatic metaphors
nautical metaphors
modernism
Data wydania: 2013
Data dodania: 27-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 4, 2013, s. 127-140
Abstrakt: The focus of my paper are modern conceptualizations of the extradiscursive, non-symbolic primal materiality of the real, transcendent world. My reconstructions indicate that modern philosophical, literary theoretical and literary representations of the chaotic, autonomous matter of the world along with the subjective experience of the presence of such a domain employ mainly aquatic and nautical metaphors for various representations that all stem from the similar or analogous basic metaphysical and anthropological assumptions.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna: Łukasz Wróbel, dr, adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor rozprawy "Hylé i noesis. Trzy międzywojenne koncepcje literatury stosowanej" (Toruń 2013). Prowadzi badania poświęcone zagadnieniom referencji, tropiczności języka oraz rozmaicie konceptualizowanym relacjom literatury i teorii literatury z filozofią. Zajmuje się historią doktryn literaturoznawczych oraz architektoniką gatunków encyklopedycznych. Członek redakcji „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1987
DOI: 10.15290/bsl.2013.04.09
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2013, nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
09-Wrobel.pdf142,84 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.