REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1985
Tytuł: Jadwiga i Barbara – rola kobiety w narodowotwórczym zapominaniu. Historyczne opowieści w dramatach Mariana Pankowskiego
Inne tytuły: Jadwiga and Barbara: the Role of a Woman in a Nation-Making Oblivion. Historical Stories in Marian Pankowski’s Dramas
Autorzy: Karwowska, Bożena
Słowa kluczowe: history
nation
Marian Pankowski
theater
women
Data wydania: 2013
Data dodania: 27-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 4, 2013, s. 118-125
Abstrakt: Focusing on omissions and erasures, the author discusses the Benedict Anderson’s idea of nation as an imagined community in the context of history of Poland and its Eastern neighbors. Many critics argue that common memory, which constitutes an imagined community, comprises historical facts, stories and narrations. However, members of this community share also a tendency to remove or omit the same facts, stories and narrations – thus the community is formed by both common memory and common forgetting. Two historical plays by Marian Pankowski – Śmierć białej pończochy and Zygmunt August – provide the author of this text with examples that help to discuss the omissions and erasures which are specific for the Polish culture.
Afiliacja: University of British Columbia
Nota biograficzna: Bożena Karwowska, associate professor na Wydziale studiów Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver (Kanada). Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z czytelnikiem i recepcja literacką, teoriami feministycznymi oraz literacką reprezentacją kobiet w literaturach słowiańskich. Autorka artykułów zamieszczanych m.in. w „Tekstach Drugich”, „Canadian-Slavonic Papers”, „Przeglądzie Humanistycznym” i „Ruchu Literackim”. Ostatnio opublikowała "Ciało. Seksualność. Obozy zagłady" (2009). Obecnie przygotowuje do druku monografię "Druga płeć na wygnaniu".
URI: http://hdl.handle.net/11320/1985
DOI: 10.15290/bsl.2013.04.08
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2013, nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
08-Karwowska.pdf108,28 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.