REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1939
Tytuł: Geografia zapachów wobec dyskursów humanistyki
Inne tytuły: The Geography of Scents and Discourses of Humanities
Autorzy: Konończuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: space anthropology
perceptive geography
scents
humanities
Data wydania: 2013
Data dodania: 21-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 4, 2013, s. 53-61
Abstrakt: The article discusses the monograph "G´eographie des odeurs", which contains treatises on space anthropology, literature, geography of industry,urban planning, thematising the role of scent in shaping and perceiving space. The authors propose application of the instruments of perceptive geography (e.g. scent maps) to analyze various spatial phenomena.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Elżbieta Konończuk, dr hab. prof. Uniwersytetu w Białymstoku, pracuje w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury. Interesuje się związkami między teorią literatury a historiografią oraz geografią humanistyczną. Autorka książek: "Mazurska obecność Erwina Kruka" (Białystok 1993), "Literatura i pamięć na pograniczu kultur (Erwin Kruk – Ernst Wiechert – Johannes Bobrowski" (Białystok 2000), "W poszukiwaniu dostępu do przeszłości. O powieściach warsztatowych Hanny Malewskiej i Jacka Bocheńskiego" (Białystok 2009). Redaktor monografii: "Od poetyki przestrzeni do geopoetyki" (Białystok 2012) oraz "Geografia i metafora" (Białystok 2013).
URI: http://hdl.handle.net/11320/1939
DOI: 10.15290/bsl.2013.04.04
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2013, nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
04-Kononczuk.pdf104,17 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.