REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1938
Tytuł: W stronę geografii zapachów
Inne tytuły: Towards the Geography of Scents
Autorzy: Staszak, Jean-François
Słowa kluczowe: scents
olfactory perception
human geography
geographical environment
Data wydania: 2013
Data dodania: 21-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 4, 2013, s. 41-51
Abstrakt: The subject of the article is sensual, especially olfactory perception of the geographical environment. The author, from the perspective of a human geographer, analyzes the cultural function of scents and demonstrates methods of their research.
Afiliacja: Universit´e de Genéve
Nota biograficzna: Jean-François Staszak, (ur. 1965), pracę doktorską obronił w 1993 na Sorbonie (Université Paris-Sorbonne, Paris IV). Wykładał na Uniwersytecie Pikardyjskim (Univérsite de Pikardie), następnie na Sorbonie (Université Panthéon-Sorbonne, Paris I). Od 2004 roku wykłada na Uniwersytecie Genewskim. Jego prace poświecone są przede wszystkim historii starożytnej, epistemologii geografii, geografii ekonomicznej i kulturowej. Jego ostatnie badania dotyczą reprezentacji geograficznych w dziedzinie sztuki i turyzmu – a szerzej w związku z pytaniami o odmienność i egzotyzm. Jego analiza związków między reprezentacjami, praktykami a rzeczywistością geograficzną wpisują się w perspektywę konstruktywistyczną, jak też teorię postmodernizmu, postkolonializmu i gender. Autor prac: La Géographie d’avant la géographie. Le climat chez Hippocrate et Aristote, Paris 1995; Les Discours du géographe, Paris 1997; Principes de géographie économique, Paris 2000 (avec Isabelle Géneau de Lamarliére); Géographies de Gauguin, Paris 2003; Géographies anglo-saxonnes. Tendances contemporaines, Paris 2001; Espaces domestiques. Construire, habiter, représenter, Paris 2004 (avec Béatrice Collignon); Gauguin voyageur. Du Pérou aux îles Marquises, Paris 2006.
Opis: Przełożyła Elżbieta Konończuk
URI: http://hdl.handle.net/11320/1938
DOI: 10.15290/bsl.2013.04.03
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2013, nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
03-Staszak.pdf109,32 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.