REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1936
Tytuł: Auto/bio/geo/grafie
Inne tytuły: Auto/bio/geo/graphies
Autorzy: Rybicka, Elżbieta
Słowa kluczowe: auto/bio/geo/graphy
autobiographic places
life trajectories
autonarratives
Data wydania: 2013
Data dodania: 21-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 4, 2013, s. 7-23
Abstrakt: The objective of the article is a preliminary recognition of auto/ bio/geo/graphy as a special type of an autobiographic or biographic account. Its constitutive attribute is reference to geographic determinants of life trajectories, particularly autobiographic places (a term proposed by Małgorzata Czermińska). In autonarratives they fulfill a causative function, activating autobiographic memory and physical memory. Problems of connections of autobiography and geography was described on the basis of world literature (e.g. J.M. Coetzee) and Stefan Szymutko’s prose.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
Nota biograficzna: Elżbieta Rybicka, dr, pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego). Autorka książek "Formy labiryntu w prozie polskiej XX wieku" (2000), "Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej" (2003). Zajmuje się problemami z zakresu zwrotu przestrzennego (geopoetyką, antropologią miejsca, geografią zmysłów, nowym regionalizmem) oraz kulturą miasta.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1936
DOI: 10.15290/bsl.2013.04.01
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2013, nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
01-Rybicka.pdf159,99 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.