REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/189
Tytuł: Rys historyczny fabryki Jakuba A. B. Markusa w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 29
Autorzy: Wróbel, Wiesław
Słowa kluczowe: Białystok - historia 19-20 w.
Markus Abram Bersz
Markus Jakub (Jankiel)
Białostocka Ochotnicza Straż Ogniowa
Białystok - ul. Jurowiecka 29
Fabryka Jakuba A. B. Markusa
Wilbuszewicz Paulina
Puchalski Jan
Białystok - architektura 19-20 w.
Białystok - przemysł włókienniczy 19-20 w.
Data wydania: 2011
Data dodania: 23-paź-2013
Wydawca: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok
Źródło: Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego, z. 17, 2011, s. 175-190
Abstrakt: Pierwsza manufaktura włókiennicza Abrama Bersza Markusa powstała w 1877 r. i funkcjonowała najprawdopodobniej przy ul. Mikołajewskiej (dziś Sienkiewicza). Dzięki koniunkturze gospodarczej Abram Bersz zyskał kapitał, który zainwestował w nowy zakład produkcyjny, przeniesiony w 1893 r. na ul. Pocztową (dziś Jurowiecka). W 1896 r. fabrykę po ojcu przejął Jankiel vel Jakub Abram Berszowicz Markus, rejestrując ją pod nazwą „Jakub A. B. Markus”. Jakub zmarł ok. 1911 r., pozostawiając fabrykę włókienniczą przy ul. Jurowieckiej wdowie Helenie i pięciu synom. Potomkowie Jakuba prowadzili przedsiębiorstwo do 1939 r. Był to jeden z największych zakładów sukienniczych Białegostoku w okresie międzywojennym, zatrudniający w 1922 r. ponad 200 robotników. W 1921 r., w wydawnictwie „Białystok Ilustrowany”, Markusowie opublikowali rycinę, przedstawiającą zakład w jego największym rozkwicie. Pozwoliła ona na odtworzenie chronologii powstawania budynków, wchodzących w skład zespołu fabrycznego oraz ich architektury. Jest to źródło rzadkie i cenne, tym bardziej, że fabryka rodu Markusów nie przetrwała II wojny światowej, a pozostałe po niej ruiny rozebrano w latach 50. XX w.
URI: http://hdl.handle.net/11320/189
ISSN: 1509-071X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (Bib)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rys historyczny fabryki Jakuba A. B. Markusa w Bialymstoku.pdf1,5 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons