REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1716
Tytuł: Moralno-etyczne aspekty pracy bibliotekarza – analiza kodeksów etyki bibliotekarskiej oraz wyników badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku bibliotek białostockich
Inne tytuły: Moral and ethical aspects of the librarian's job – the analysis of the librarian's ethic codes and the results of the survey conducted in the librarians’ community of Bialystok
Autorzy: Kępko, Joanna
Packiewicz, Iwona
Słowa kluczowe: etyka
etyka bibliotekarska
kodeks etyki bibliotekarskiej
obowiązki bibliotekarza
Data wydania: 2013
Data dodania: 7-paź-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja?", Białystok, 12-14 czerwca 2013 r. : pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2013, s. 85-100
Abstrakt: The paper will present the postulates of Librarian and Information Worker's Ethic Code compiled by Polish Librarians’ Association in 2005, as well as the latest resolutions of the international Ethic Code for librarians compiled by the members of IFLA (the code was approved in August, 2012. The aim is to expose the most important attributes that a modern and eager to accept new challenges librarian should possess. The bases for this will be the aforementioned documents as well as the survey conducted among the workers of libraries of Białystok. The authors’ observations will be confronted with the opinions of other librarians. The paper attempts to prove that the librarian's job is does not only involve performing many duties and tasks, but it is also a kind of a mission associated with great responsibility for the development and functioning of the society. It is worth emphasizing that despite the great importance of librarians’ work, the status of this profession is still not high and the deregulation process could yet reduce it. Therefore, the ethics code in the librarians’ community is absolutely essential.
Afiliacja: mgr Joanna Kępko - Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
mgr Iwona Packiewicz - Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
E-mail: Joanna Kępko: j.kepko@uwb.edu.pl
Iwona Packiewicz: i.lawreniuk@uwb.edu.pl.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1716
ISBN: 978-83-7431-405-3
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (Bib)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bibliotekarz_Uwolniony_KonfIV_2013_Kepko_Packiewicz.pdf709,48 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.