REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

(Białostockie Studia Prawnicze, 2007, Z. 2) Status prawny cudzoziemca w Polsce, red. nauk. Mieczysława Zdanowicz : [21]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Tytuł tomu: STATUS PRAWNY CUDZOZIEMCA W POLSCE

Redakcja naukowa
Mieczysława Zdanowicz

  Spis treści

  I CZĘŚĆ
  STATUS PRAWNY CUDZOZIEMCA W POLSCE W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I WSPÓLNOTOWEGO


 1. Dr hab. Barbara Mikołajczyk
  Transpozycja dyrektywy ustanawiającej minimalne normy dotyczące osób ubiegających się o azyl do prawa polskiego
 2. Dr Izabela Wróbel
  Zasady przyjmowania imigrantów ekonomicznych z państw trzecich w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 3. Bartłomiej Tokarz
  Ewolucja acquis communautaire w sferze azylu
 4. Mgr Magdalena Kmak
  Stosowanie zasady non-refoulement w orzecznictwie Komitetu Praw Człowieka ONZ
 5. Mgr Artur Modrzejewski
  Charakter prawny wiz jednolitych krótkoterminowych w Unii Europejskiej

 6. II CZĘŚĆ
  WYBRANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z POBYTEM CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RP


 7. Prof. dr. hab Jacek Jagielski
  Kilka uwag o polskim prawie o cudzoziemcach na obecnym etapie
 8. Dr hab. Grażyna B. Szczygieł
  Cudzoziemcy w polskich zakładach karnych – wybrane problemy
 9. Prof. dr. hab Jacek Jagielski, mgr Paweł Dąbrowski
  Cudzoziemiec niepożądany jako kategoria prawna
 10. Dr Piotr Uziębło
  Podstawowe prawa i wolności polityczne cudzoziemców w RP
 11. Dr Ewa M. Guzik–Makaruk
  Zasady obowiązywania ustawy karnej względem cudzoziemców w polskim systemie prawa materialnego
 12. Dr hab. Katarzyna Laskowska
  Działalność cudzoziemskich zorganizowanych grup przestępczych w Polsce w latach 2000–2006
 13. Mgr Maciej Etel
  Podejmowanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terytorium RP wg ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 14. Mgr Agnieszka Piekutowska
  Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce a ochrona krajowego rynku pracy

 15. III CZĘŚĆ
  OCHRONA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE


 16. Dr hab. Mieczysława Zdanowicz
  Formy ochrony cudzoziemców w Polsce
 17. Dr Alina Miruć
  Polskie prawo pomocy społecznej wobec uchodźców

 18. RECENZJE

 19. Izabela Wróbel: Status obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej (rec. Mieczysława Zdanowicz)
 20. Agnieszka Florczak: Uchodźcy w Polsce. Między humanitaryzmem a pragmatyzmem (rec. Agnieszka Piekutowska)

 21. ORZECZNICTWO W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW

 22. Orzecznictwo w sprawach uchodźców (opr. Barbara Mikołajczyk, Mieczysława Zdanowicz)
 23. Orzecznictwo sądów polskich (opr. Rafał Obolewicz)
 24. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (opr. Anna Brzozowska, Karolina Kudrycka)
 25. Literatura – wybór (opr. Agnieszka Piekutowska)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 21
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2007Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot EuropejskichBrzozowska, Anna (oprac.); Kudrycka, Karolina (oprac.)--
2007Orzeczenia sądów polskichObolewicz, Rafał (oprac.)--
2007Orzecznictwo w sprawach uchodźcówMikołajczyk, Barbara (oprac.); Zdanowicz, Mieczysława (oprac.)--
2007Literatura – wybórPiekutowska, Agnieszka (oprac.)--
2007Agnieszka Florczak, Uchodźcy w Polsce. Między humanitaryzmem a pragmatyzmem, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2003Piekutowska, Agnieszka--
2007Izabela Wróbel, Status obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej, Wydaw. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007Zdanowicz, Mieczysława--
2007Polskie prawo pomocy społecznej wobec uchodźcówMiruć, Alina--
2007Formy ochrony cudzoziemców w PolsceZdanowicz, Mieczysława--
2007Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce a ochrona krajowego rynku pracyPiekutowska, Agnieszka--
2007Podejmowanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terytorium RP wg ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczejEtel, Maciej--
2007Działalność cudzoziemskich zorganizowanych grup przestępczych w Polsce w latach 2000–2006Laskowska, Katarzyna--
2007Zasady obowiązywania ustawy karnej względem cudzoziemców w polskim systemie prawa materialnegoGuzik-Makaruk, Ewa M.--
2007Podstawowe prawa i wolności polityczne cudzoziemców w RPUziębło, Piotr--
2007Cudzoziemiec niepożądany jako kategoria prawnaJagielski, Jacek; Dąbrowski, Paweł--
2007Cudzoziemcy w polskich zakładach karnych – wybrane problemySzczygieł, Grażyna B.--
2007Kilka uwag o polskim prawie o cudzoziemcach na obecnym etapieJagielski, Jacek--
2007Charakter prawny wiz jednolitych krótkoterminowych w Unii EuropejskiejModrzejewski, Artur--
2007Stosowanie zasady non-refoulement w orzecznictwie Komitetu Praw Człowieka ONZKmak, Magdalena--
2007Ewolucja acquis communautaire w sferze azyluTokarz, Bartłomiej--
2007Zasady przyjmowania imigrantów ekonomicznych z państw trzecich w państwach członkowskich Unii EuropejskiejWróbel, Izabela--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 21