REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Studia Prawnicze, 2010, Z. 7 : [28]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Tytuł tomu: CZAS W PRAWIE

Redakcja naukowa
Cezary Kosikowski

Spis treści

 1. Wprowadzenie (Cezary Kosikowski)

 2. CZĘŚĆ I
  CZAS JAKO KATEGORIA JĘZYKA PRAWNEGO I WYDARZENIE HISTORYCZNE


 3. JACEK MATUSZEWSKI
  Wpływ prawa na czas i czasu na prawo
 4. MARTA ANDRUSZKIEWICZ
  Kategoria czasu w języku prawnym
 5. TERESA MRÓZ
  O prawie własności w okresie przebudowy ustrojowej w Polsce po 1989 r.

 6. CZĘŚĆ II
  ROZUMIENIE CZASU W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH PRAWA


 7. CEZARY KOSIKOWSKI
  Rozumienie czasu w prawie finansowym
 8. MIECZYSŁAW GOETTEL
  Czynnik czasu a stosunki rodzinnoprawne
 9. ANNA PISZCZ
  Czynnik czasu w prawie antymonopolowym

 10. CZĘŚĆ III
  CZAS JAKO ELEMENT STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO


 11. JOANNA SIEŃCZYŁO–CHLABICZ, JOANNA BANASIUK
  Czas ochrony autorskich praw majątkowych do utworu jako przedmiotu prawa autorskiego
 12. KATARZYNA LASKOWSKA, ELŻBIETA ZATYKA
  Czas trwania kary pozbawienia wolności w świetle kodeksów karnych Polski i Rosji
 13. TOMASZ DUBOWSKI
  Czynnik czasu w funkcjonowaniu międzynarodowych trybunałów karnych - wybrane aspekty
 14. JUSTYNA MATYS
  Wpływ czasu na cele i funkcje użytkowania wieczystego

 15. CZĘŚĆ IV
  CZAS DOTYCZĄCY WIEKU OSOBY FIZYCZNEJ


 16. EWA M. GUZIK–MAKARUK
  Czas popełnienia przestępstwa i wiek odpowiedzialności prawnokarnej w kodeksach karnych Republiki Federalnej Niemiec, Konfederacji Szwajcarskiej i Austrii
 17. IWONA SIEROCKA
  Rozwiązanie stosunku pracy w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego
 18. ROBERT SUWAJ
  Wiek uczestników postępowania administracyjnego a skuteczność podejmowanych przez nich czynności prawnych

 19. CZĘŚĆ V
  CZAS WYZNACZAJĄCY DŁUGOŚĆ KADENCJI


 20. STANISŁAW BOŻYK
  Kadencja parlamentu we współczesnych systemach konstytucyjnych
 21. ELŻBIETA BIENIEK–KORONKIEWICZ, MAREK ZARĘBA
  Kadencja członków zarządu spółki z o.o.

 22. CZĘŚĆ VI
  CZAS OZNACZAJĄCY TERMINY


 23. RAFAŁ DOWGIER
  Wejście w życie i obowiązywanie ustawy podatkowej
 24. MARTA JANINA SKRODZKA, KAROL SKRODZKI
  Charakter prawny terminów w kodeksie spółek handlowych
 25. ADELAJDA MAGDALENA SZYMAŃSKA
  Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

 26. CZĘŚĆ VII
  CZAS W POSTĘPOWANIU


 27. CEZARY KULESZA
  Rozstrzygnięcie sprawy karnej w rozsądnym czasie jako gwarancja rzetelnego procesu (uwagi na tle prawnoporównawczym)
 28. EWA KOWALEWSKA–BORYS
  Prekluzja dowodowa w procesie karnym na przykładzie przepisu art. 170 § 1 pkt 5 k.p.k.
 29. ARKADIUSZ BIELIŃSKI
  Terminy w postępowaniu cywilnym – zagadnienia wybrane
 30. ALINA MIRUĆ
  Terminowość załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
 31. PIOTR PIETRASZ
  Oddziaływanie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych w czasie – wybrane zagadnienia
 32. EWA KOSIOR
  Sytuacja prawna małżonka konsumenta w toku postępowania upadłościowego


 33. RECENZJE


 34. Cezary Kosikowski, Prawo finansowe Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego (rec. prof. zw. dr hab. E. Ruśkowski, Uniwersytet w Białymstoku)

 35. Orzecznictwo dotyczące czasu w prawie (oprac. Justyna Matys)
 36. Wykaz literatury (oprac. Justyna Matys)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 28 z 28
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2010Czas ochrony autorskich praw majątkowych do utworu jako przedmiotu prawa autorskiegoSieńczyło-Chlabicz, Joanna; Banasiuk, Joanna--
2010Czynnik czasu w prawie antymonopolowymPiszcz, Anna--
2010Czynnik czasu a stosunki rodzinnoprawneGoettel, Mieczysław--
2010Rozumienie czasu w prawie finansowymKosikowski, Cezary--
2010O prawie własności w okresie przebudowy ustrojowej w Polsce po 1989 r.Mróz, Teresa--
2010Kategoria czasu w języku prawnymAndruszkiewicz, Marta--
2010Wpływ prawa na czas i czasu na prawoMatuszewski, Jacek--
2010WprowadzenieKosikowski, Cezary--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 28 z 28