REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Studia Prawnicze, 2012, Z. 12 : [26]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Tytuł tomu: MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Redaktor naukowy:
Maciej Perkowski

Zeszyt dedykowany jest Profesorowi Zdzisławowi Galickiemu

Spis treści

 1. Wprowadzenie (MACIEJ PERKOWSKI)

 2. CZĘŚĆ I
  UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE MIĘDZYNARODOWEJ AKTYWNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 3. MACIEJ PERKOWSKI
  Główne podstawy prawnomiędzynarodowe aktywności zagranicznej samorządu terytorialnego w Europie
 4. TADEUSZ TRUSKOLASKI, KAMIL WALIGÓRA
  Komitet Regionów Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja międzynarodowej aktywności samorządów
 5. MARIUSZ ANTONI KAMIŃSKI
  Rola Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w rozwoju międzynarodowej współpracy samorządowej
 6. RAFAŁ KULIGOWSKI
  Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej a współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego
 7. BOGDAN KOŚCIUCH, ANNA POŹNIAK
  Euroregiony a współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego
 8. ŁUKASZ SKOCZYLAS
  Aktualna współpraca transgraniczna Rzeczypospolitej Polskiej modelująca aktywność międzynarodową samorządów
 9. HENRYK SASINOWSKI
  Koncepcja restrukturyzacji i rozwoju regionalnego wschodniego pogranicza Polski

 10. CZĘŚĆ II
  REGIONY W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH


 11. MACIEJ PERKOWSKI
  Koncepcja „non-state actors” a umiędzynarodowienie regionów
 12. MACIEJ PERKOWSKI
  Polskie województwa w stosunkach międzynarodowych
 13. JESÚS GAMALLO ALLER
  European regions and the territorial integrity of european states: Galicia-Spain-Europe as a model of cohesion and integration
 14. TCHON LI
  Region grodzieński w międzynarodowych stosunkach ekonomicznych
 15. WIOLETA HRYNIEWICKA-FILIPKOWSKA
  Dyplomacja czy delegacja samorządowa za granicą? Charakter zagranicznych biur polskich województw
 16. MARTA PERKOWSKA, IWONA LEWKOWICZ
  Współpraca międzynarodowa polskich regionów w zakresie ochrony zdrowia
 17. AGNIESZKA JABŁOŃSKA
  Kompetencje kadr współpracy zagranicznej polskich województw na tle standardów międzynarodowych
 18. MAGDALENA ŁYŻNICKA-SANCZENKO, MAJA SZUMARSKA, MICHAŁ PODBIELSKI
  Międzynarodowa aktywność województwa podlaskiego

 19. CZĘŚĆ III
  POWIATY I GMINY W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH


 20. EWA CZECH, MARTYNA KROPIEWNICKA
  Międzynarodowa współpraca polskiego samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w zakresie ochrony środowiska realizowanej w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem
 21. KONRAD WNOROWSKI
  Powiat białostocki w stosunkach międzynarodowych
 22. ADAM DOLIWA
  Konstytucjonalizacja osobowości prawnej jako podstawa współpracy międzynarodowej gmin
 23. WŁODZIMIERZ JAN MUSIAŁ
  Bilateralna współpraca gmin na przykładzie Białegostoku i Grodna
 24. JAROSŁAW SADOWSKI
  Możliwość finansowania współpracy zagranicznej powiatów i gmin ze środków Unii Europejskiej


 25. RECENZJE I OMÓWIENIA


 26. Andrzej Jackiewicz, Territorial Organization of European States. Federalism, Regionalism, Unitarism, Temida 2, Białystok 2011 (recenzja Stanisław Bożyk UwB)
 27. Adam Doliwa, Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego, C.H. Beck, Warszawa 2012 (recenzja Teresa Mróz UwB)
 28. Katarzyna Szmigiel, Regionalne po co i z kim? Relacje międzynarodowe samorządów województw, GEOPROFIT, Warszawa 2009 (omówienie Henryk Sasinowski PB)
 29. Sławomir Marek Redo, Blue Criminology: The power of United Nations ideas to counter crime globally. A monographic study, European Institute for Crime Prevention and Control, Affiliated with the United Nations (HEUNI), Helsinki 2012 (omówienie Maciej Perkowski UwB)

 30. WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY
  opracowanie Agnieszka Grajewska

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 26
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2012Sławomir Marek Redo, Blue Criminology: The power of United Nations ideas to counter crime globally. A monographic study, European Institute for Crime Prevention and Control, Affiliated with the United Nations (HEUNI), Helsinki 2012, ss. 263Perkowski, Maciej--
2012Katarzyna Szmigiel, Regionalne po co i z kim? Relacje międzynarodowe samorządów województw, Warszawa 2009, GEOPROFIT, ss. 194Sasinowski, Henryk--
2012Wykaz bibliograficznyGrajewska, Agnieszka (oprac.)--
2012Adam Doliwa, Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012, Wyd. C.H. Beck, ss. 511Mróz, Teresa--
2012Andrzej Jackiewicz, Territorial Organization of European States. Federalism, Regionalism, Unitarism, Białystok 2011, Wyd. Temida 2, ss.253Bożyk, Stanisław--
2012Możliwość finansowania współpracy zagranicznej powiatów i gmin ze środków Unii EuropejskiejSadowski, Jarosław--
2012Bilateralna współpraca gmin na przykładzie Białegostoku i GrodnaMusiał, Włodzimierz Jan--
2012Konstytucjonalizacja osobowości prawnej jako podstawa współpracy międzynarodowej gminDoliwa, Adam--
2012Powiat białostocki w stosunkach międzynarodowychWnorowski, Konrad--
2012Międzynarodowa współpraca polskiego samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w zakresie ochrony środowiska realizowanej w zgodzie ze zrównoważonym rozwojemCzech, Ewa; Kropiewnicka, Martyna--
2012Międzynarodowa aktywność województwa podlaskiegoŁyżnicka-Sanczenko, Magdalena; Szumarska, Maja; Podbielski, Michał--
2012Kompetencje kadr współpracy zagranicznej polskich województw na tle standardów międzynarodowychJabłońska, Agnieszka--
2012Współpraca międzynarodowa polskich regionów w zakresie ochrony zdrowiaPerkowska, Marta; Lewkowicz, Iwona--
2012Dyplomacja czy delegacja samorządowa za granicą? Charakter zagranicznych biur polskich województwHryniewicka-Filipkowska, Wioleta--
2012Region grodzieński w międzynarodowych stosunkach ekonomicznychLi, Tchon--
2012European regions and the territorial integrity of european states: Galicia-Spain-Europe as a model of cohesion and integrationGamallo Aller, Jesús--
2012Polskie województwa w stosunkach międzynarodowychPerkowski, Maciej--
2012Koncepcja „non-state actors” a umiędzynarodowienie regionówPerkowski, Maciej--
2012Koncepcja restrukturyzacji i rozwoju regionalnego wschodniego pogranicza PolskiSasinowski, Henryk--
2012Aktualna współpraca transgraniczna Rzeczypospolitej Polskiej modelująca aktywność międzynarodową samorządówSkoczylas, Łukasz--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 26