REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/16447
Tytuł: Prowadzenie dziennika obserwacji jako forma pisania biografii zwierząt. Casus Nakarmić wilki Marii Nurowskiej
Inne tytuły: Writing an Observation Journal as a Form of Writing Animal Biographies: the Case of Nakarmić wilki by Maria Nurowska
Autorzy: Naplocha, Anna
Słowa kluczowe: novel
Nurowska
biography of animals
empowerment
multispecies ethnography
zoonarratives
Data wydania: 2023
Data dodania: 25-kwi-2024
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 23, 2023, s. 227-250
Abstrakt: This article draws form what lies at the confluence of multispecies ethnography and zoonarration. It concerns the biomonitoring research, which includes an animal observation journal analyzed here as a form of animal biographies. Maria Nurowska’s novel Nakarmić wilki [Feeding the Wolves] is presented within the framework of nature-culture, as well as the “third culture,” and a wolf observation journal is presented as an animal life narrative. According to the author of the article, another way of reading the novel is from the zoocritical perspective as it presents the life of a wolf family presented and also contains the elements of ethology, which, in turn, contributes to a deeper reflection on the topic of wolf protection. The wolf is no longer treated as a symbol (and thus left out of history), but is empowered by inclusion and agency.
Afiliacja: Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
E-mail: a.naplocha@bu.uz.zgora.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/16447
DOI: 10.15290/bsl.2023.23.15
ISSN: 2082-9701
e-ISSN: 2720-0078
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-1324-6125
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
Właściciel praw: Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe (CC BY-SA 4.0)
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2023, nr 23

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_23_2023_A_Naplocha_Prowadzenie_dziennika_obserwacji.pdf131,45 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons