REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/16446
Tytuł: Wenecja – miasto skazane na zagładę w opowieści Diny Rubiny Vysokaâ voda veneciancev
Inne tytuły: Venice – a City Doomed to Destruction in Dina Rubina’s Short Story Vysokaâ voda veneciancev
Autorzy: Nowakowska-Ozdoba, Joanna
Słowa kluczowe: Venice
death
spatio-temporal elements
tanatic symbolism
Data wydania: 2023
Data dodania: 25-kwi-2024
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 23, 2023, s. 217-226
Abstrakt: The article is devoted to the analysis of spatio-temporal elements in Dina Rubina’s story Vysokaâ voda veneciancev [The High Water of the Venetians]. They are closely related to the theme of death. Venice is shown in the work as a dying city, falling into decay. Signs of destruction are clearly visible in the city landscape, and the space of Venice is largely shaped by thanatic symbolism. However, in the image of this city we will not find infernal features so often found in the European literary tradition. Venice is not a ghostly city of death, but a refuge where the heroine can forget about the traumas of the disease and get used to the idea of finality. The passage of time also reminds us of the inevitable end of existence, both in the general and in the individual dimension. Time here has a palimpsest character, which allows us to feel its continuity, shows the coexistence of the present with the past, making us realize the inevitability of the passing.
Afiliacja: Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
E-mail: joanna.nowakowska-ozdoba@ujk.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/16446
DOI: 10.15290/bsl.2023.23.14
ISSN: 2082-9701
e-ISSN: 2720-0078
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4881-0187
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
Właściciel praw: Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe (CC BY-SA 4.0)
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2023, nr 23

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_23_2023_J_Nowakowska_Ozdoba_Wenecja_miasto_skazane_na_zaglade.pdf89,95 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons