REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/16439
Tytuł: Józef Tischner jako hermeneuta (literatury). Studium przypadku
Inne tytuły: Józef Tischner as a Hermeneutic (of Literature): A Case Study
Autorzy: Zalewski, Cezary
Słowa kluczowe: philosophy of drama
hermeneutics
interpretation
Józef Tischner
Witold Gombrowicz
Data wydania: 2023
Data dodania: 24-kwi-2024
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 23, 2023, s. 101-123
Abstrakt: The article analyzes the interpretation ofWitold Gombrowicz’s The Wedding by Józef Tischner, the founder of the philosophy of drama. It distinguished and describes three stages of exegesis. It also explores what hermeneutics defines as pre-understanding of the text. In Tischner’s case, there are four constitutive assumptions of his own philosophy of drama. The article also points to the passages of the text that were omitted by the philosopher and explains the reasons for this decision. The most important of these is the ambiguous status of such concepts as mimesis, reciprocity and desire, which Gombrowicz developed in the drama.
Afiliacja: Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
E-mail: cezary.zalewski@uj.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/16439
DOI: 10.15290/bsl.2023.23.07
ISSN: 2082-9701
e-ISSN: 2720-0078
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-6341-8592
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
Właściciel praw: Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe (CC BY-SA 4.0)
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2023, nr 23

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_23_2023_C_Zalewski_Jozef_Tischner_jako_hermeneuta_literatury.pdf124,31 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons