REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/16438
Tytuł: Francuskie homobiografie w cieniu swastyki
Inne tytuły: French Homobiographies in the Shadow of Swastika
Autorzy: Trojanowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: homosexuality
France
second World War
German occupation
Vichy government
Data wydania: 2023
Data dodania: 24-kwi-2024
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 23, 2023, s. 81-99
Abstrakt: The article presents the plight of homosexuals in the Nazi occupied France. The provision discriminating against homosexual people was introduced into French penal code in 1942. It was put forward by the collaborative Vichy government promoting moral improvement and the cult of procreation. However, as the article claims, homosexuality was not a considerable obstacle in the professional career or politics, which applied both to the collaborators as well as members of the resistance. Such writers as Jean Genet, Henry de Montherlant or Jean Cocteau would hide their sexuality behind literary fiction. The most known French victim of that discriminating law was Pierre Seel, a prisoner of concentration camp who was from Alsace incorporated into German territory. The anti-homosexual discriminatory provision was annulled as late as in 1982.
Afiliacja: Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
E-mail: christro@umk.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/16438
DOI: 10.15290/bsl.2023.23.06
ISSN: 2082-9701
e-ISSN: 2720-0078
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4475-6283
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
Właściciel praw: Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe (CC BY-SA 4.0)
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2023, nr 23

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_23_2023_K_Trojanowski_Francuskie_homobiografie_w_cieniu_swastyki.pdf107,39 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons