REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/16437
Tytuł: Seksualność księdza (przypadek Janusza Stanisława Pasierba)
Inne tytuły: The Priest’s Sexuality (Janusz Stanisław Pasierb’s Case)
Autorzy: Tomasik, Tomasz
Słowa kluczowe: sexuality
celibacy
sublimation
Catholic priest
Janusz Stanisław Pasierb
Data wydania: 2023
Data dodania: 24-kwi-2024
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 23, 2023, s. 63-79
Abstrakt: The article deals with the issues of sexuality in the works of Janusz Stanisław Pasierb, a Polish Catholic priest and poet. It turns out that in the case of a Catholic priest, the duty of celibacy does not mean the denial of sexuality. Celibacy is considered a kind of sublimation, in which eros transforms into agape, but also indicates sacrifice – the drama of a solitary life. Pasierb’s poetry often appears, not excluding the erotic connotations, the motif of “the entry of God into human life”, which is both ecstatic and traumatic. God marks the body of a priest with a painful stigma.
Afiliacja: Instytut Filologii, Uniwersytet Pomorski w Słupsku
E-mail: tomasz.tomasik@upsl.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/16437
DOI: 10.15290/bsl.2023.23.05
ISSN: 2082-9701
e-ISSN: 2720-0078
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-8778-0406
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe (CC BY-SA 4.0)
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2023, nr 23

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_23_2023_T_Tomasik_Seksualnosc_ksiedza.pdf102,84 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)