REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/15368
Tytuł: Śmierć niewypłacalnego przedsiębiorcy a regulacje prawa upadłościowego
Inne tytuły: The Death of an Insolvent Entrepreneur in the Light of Bankruptcy Law Regulations
Autorzy: Cybulska-Bienioszek, Agnieszka
J. Witosz, Aleksander
Słowa kluczowe: bankruptcy
death
insolvency
insolvent entrepreneurs
bankructwo
śmierć
niewypłacalność
niewypłacalny przedsiębiorca
Data wydania: 2023
Data dodania: 4-paź-2023
Wydawca: Faculty of Law, University of Białystok; Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 28 nr 3, 2023, s. 315-329
Abstrakt: This study aims to identify and analyse the specific regulations of the Bankruptcy Law to the extent that they relate to the death of an insolvent debtor. The authors attempt to determine the correct interpretation de lege lata, and where it is justified, draw conclusions de lege ferenda. Due to the fact that regulations must be interpreted together with the provisions of inheritance law and other regulations, their correct interpretation may be difficult. This study contains an analysis of three possible cases: when death occurred after the filing of a bankruptcy petition, during the course of bankruptcy proceedings, but also on the brink of bankruptcy before the petition was filed by an authorized person. In the event of death after filing for bankruptcy or after its declaration, the problem is essentially of a procedural nature and is generally resolved by identifying the persons participating in the proceedings (usually a trustee). On the other hand, in the event of the death of an insolvent entrepreneur before they file for bankruptcy, the Bankruptcy Law provides for a separate procedure. At the same time, it seems that due to the distinctness of this situation, the introduction of a different, specific definition of insolvency is justified, which the authors present in this study.
Afiliacja: Agnieszka Cybulska-Bienioszek - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska
Aleksander J. Witosz - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska
E-mail: Agnieszka Cybulska-Bienioszek: agnieszka.cybulska@uekat.pl
Aleksander J. Witosz: aleksander.witosz@uekat.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/15368
DOI: 10.15290/bsp.2023.28.03.14
ISSN: 1689-7404
e-ISSN: 2719-9452
metadata.dc.identifier.orcid: brakORCID
0000-0001-5507-2616
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Właściciel praw: © 2023 Agnieszka Cybulska-Bienioszek, Aleksander J. Witosz published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2023, Vol. 28 nr 3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_28_3_A_Cybulska_Bienioszek_A_Witosz_Smierc_niewyplacalnego_przedsiebiorcy.pdf259,66 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons