REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/15366
Tytuł: Kara śmierci i uprawnienie judicial override w prawie stanu Alabama
Inne tytuły: The Death Penalty and the Power of ‘Judicial Override’ in Alabama State Law
Autorzy: Kraśnicka, Izabela
Słowa kluczowe: Alabama state law
death penalty
Eighth Amendment to the U.S. Constitution
judicial override
powers of the judge
prawo stanowe Alabamy
kara śmierci
VIII poprawka do konstytucji USA
judicial override
uprawnienia sędziego
Data wydania: 2023
Data dodania: 4-paź-2023
Wydawca: Faculty of Law, University of Białystok; Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 28 nr 3, 2023, s. 299-314
Abstrakt: On 17 November 2022 in Alabama, the death penalty by poison injection was scheduled to be executed on Kenneth Smith. His case is a disturbing example of the use of judicial power (known as ‘judicial override’) in the state law of Alabama that allowed the judge, at the time of the verdict in 1996, to overturn the jury’s decision recommending the choice of life imprisonment without parole instead of the death penalty, and thus give a final death sentence. The article presented here first provides a general analysis of the provisions of the federal constitution, relevant case law and federal legislation on the death penalty, and then presents an overview of state solutions to the death penalty. The key parts of the text deal with the institution of ‘judicial override’: its genesis and practice in the state of Alabama, and the application of the relevant legislation to the Kenneth Smith case. It argues that mechanisms such as ‘judicial override’ and their consequences strengthen the narrative of those arguing against the death penalty in the social and political debate.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Polska
E-mail: krasnicka@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/15366
DOI: 10.15290/bsp.2023.28.03.13
ISSN: 1689-7404
e-ISSN: 2719-9452
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-9684-6681
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Właściciel praw: © 2023 Izabela Kraśnicka published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2023, Vol. 28 nr 3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_28_3_I_Krasnicka_Kara_smierci_i_uprawnienie_judicial_override.pdf258,43 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons