REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Współczesne Oblicza Bezpieczeństwa", 9-10 maja 2014 : [39]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  WSPÓŁCZESNE OBLICZA
  BEZPIECZEŃSTWA


  Redakcja naukowa
  EWA M. GUZIK-MAKARUK
  EMIL W. PŁYWACZEWSKI

  Białystok 2015

  ZOBACZ CAŁY TOM

  SPIS TREŚCI

 1. Wstęp

 2. CZĘŚĆ I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM

 3. PIOTR JAĆ
  Prewencyjne działania militarne w prawie konfliktów zbrojnych - zarys problematyki
 4. RAFAŁ KAMIŃSKI
  Oblicza współczesnego wyścigu zbrojeń
 5. KATARZYNA LASKOWSKA
  Cyberterroryzm - nowy wymiar zagrożenia bezpieczeństwa (na przykładzie Rosji)
 6. MAGDA OLESIUK-OKOMSKA
  Realizacja Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Wielkiej Brytanii
 7. KAMIL SYGlDUS
  Syryjska wojna domowa - konflikt lokalny czy zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego?
 8. ANNA TWORKOWSKA
  Śmierć w obliczu konfliktu zbrojnego
 9. ILONA EDYTA WAKULUK
  Problem bezpieczeństwa gospodarczego w obliczu katastrof naturalnych na świecie

 10. CZĘŚĆ II ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W WYMIARZE WEWNĘTRZNYM

 11. PRZEMYSŁAW ALKOWSKI
  Bezpieczeństwo informacyjne - zarys wybranych aspektów w kontekście problemu bezpieczeństwa państwa
 12. DOMINIKA BRULIŃSKA
  Obraz współczesnej przestępczości związanej z prostytucją w świetle wyników badań empirycznych przeprowadzonych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
 13. KATARZYNA CIULKIN-SARNOCIŃSKA
  Phishing - specyficzna forma pozyskiwania danych newralgicznych
 14. DARIUSZ ĆWIKOWSKI
  Zorganizowana przestępczość podatkowa jako zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
 15. DIANA DAJNOWICZ
  Miejsce popełnienia przestępstwa w ujęciu statystycznym
 16. MACIEJ ETEL
  Bezpieczeństwo gospodarcze
 17. MARLENA JANUSZKIEWICZ
  Wypadki nadzwyczajne zagrażające bezpieczeństwu jednostek penitencjarnych
 18. EWA LOTKO
  Planowanie dochodów budżetowych a bezpieczeństwo finansowe państwa
 19. DOROTA MIECZKOWSKA
  Problem nietrzeźwych sprawców przestępstw komunikacyjnych
 20. PAWEŁ SZUSZCZYŃSKI
  Poszukiwanie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej
 21. EMILIA MAGDALENA TRUSKOLASKA
  Przemoc na tle rasowym jako skutek nietolerancji. Analiza problemu na przykładzie Miasta Białystok
 22. KAROLINA ZAPOLSKA
  Bezpieczeństwo ekologiczne jako element bezpieczeństwa narodowego RP
 23. PAULINA PAWLUCZUK, EWELINA WOJEWODA
  Przestępczość narkotykowa w Polsce - wybrane aspekty

 24. CZĘŚĆ III PRAWNE ASPEKTY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA

 25. KATARZYNA DUSZYŃSKA
  Jak daleko można się posunąć w celu ochrony dóbr prawnie chronionych? Problematyka przekroczenia granic obrony koniecznej w ujęciu cywilistycznymo
 26. EWELINA JAKUBOWSKA
  Bezpieczeństwo osobiste w kontekście naruszeń prawa do prywatności
 27. IGA KALINOWSKA
  Prawnoporównawcza analiza kryminalizacji terroryzmu w Polsce i w Niemczech
 28. EDYTA MUCHA
  Ochrona prawna funkcjonariusza Policji. Wybrane zagadnienia
 29. KRZYSZTOF PROKOP
  Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa narodowego - kilka uwag krytycznych
 30. KATARZYNA SAKOWSKA
  Stosunek służby funkcjonariuszy służb mundurowych
 31. PAWEŁ ZYŚK
  Karnoprawna ochrona bezpieczeństwa funkcjonariusza publicznego na tle art. 148 § 3 kodeksu karnego - gwarancja, przepis martwy czy niebawem archaizm legislacyjny. Próba analizy regulacji de lege lata i postulatów de lege ferenda

 32. CZĘŚĆ IV NSTYTUCJONALNE ASPEKTY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

 33. KATARZYNA CHOMICZ
  Współczesne problemy zapobiegania terroryzmowi na przykładzie Policji brytyjskiej
 34. EWELINA JANUSZKIEWICZ
  Więźniowie "niebezpieczni" w izolacji penitencjarnej a bezpieczeństwo społeczne oraz bezpieczeństwo zakładów karnych
 35. LECH JAŃCZUK
  Samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa publicznego
 36. MAGDALENA MAJEWSKA
  Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego jako strażnik bezpieczeństwa lotniczego w Europie
 37. ARTUR OLECHNO
  Prezydent Ukrainy jako gwarant suwerenności i integralności terytorialnej państwa
 38. DARIUSZ POŻAROSZCZYK
  Właściwość przedmiotowa ABW. Uwagi na tle ustawowego katalogu zadań ABW w projekcie nowej ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 39. CZĘŚĆ V VARIA

 40. JUSTYNA CYWONIUK
  Papieże a problematyka bezpieczeństwa - wybrane zagadnienia
 41. MACIEJ TOŁWIŃSKI
  Podmiot bezpieczeństwa a przedmiot bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jako wartość prakseologiczna
 42. MAGDALENA ICKIEWICZ-SAWICKA
  Problematyka handlu organami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem Kosowa
 43. ANNA LESZCZUK-FIEDZIUKIEWICZ
  Porywacze, zabójcy, dżihadyści. Mediatyzacja tożsamości współczesnego terrorysty

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 39
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2015Współczesne oblicza bezpieczeństwa--Guzik-Makaruk, Ewa M.; Pływaczewski, Emil W.
2015Porywacze, zabójcy, dżihadyści. Mediatyzacja tożsamości współczesnego terrorystyLeszczuk-Fiedziukiewicz, Anna--
2015Problematyka handlu organami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem KosowaIckiewicz-Sawicka, Magdalena--
2015Podmiot bezpieczeństwa a przedmiot bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jako wartość prakseologicznaTołwiński, Maciej--
2015Papieże a problematyka bezpieczeństwa - wybrane zagadnieniaCywoniuk, Justyna--
2015Właściwość przedmiotowa ABW. Uwagi na tle ustawowego katalogu zadań ABW w projekcie nowej ustawy o Agencji Bezpieczeństwa WewnętrznegoPożaroszczyk, Dariusz--
2015Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego jako strażnik bezpieczeństwa lotniczego w EuropieMajewska, Magdalena--
2015Samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa publicznegoJańczuk, Lech--
2015Więźniowie "niebezpieczni" w izolacji penitencjarnej a bezpieczeństwo społeczne oraz bezpieczeństwo zakładów karnychJanuszkiewicz, Ewelina--
2015Współczesne problemy zapobiegania terroryzmowi na przykładzie Policji brytyjskiejChomicz, Katarzyna--
2015Karnoprawna ochrona bezpieczeństwa funkcjonariusza publicznego na tle art. 148 § 3 kodeksu karnego - gwarancja, przepis martwy czy niebawem archaizm legislacyjny. Próba analizy regulacji de lege lata i postulatów de lege ferendaZyśk, Paweł--
2015Stosunek służby funkcjonariuszy służb mundurowychSakowska, Katarzyna--
2015Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa narodowego - kilka uwag krytycznychProkop, Krzysztof--
2015Ochrona prawna funkcjonariusza Policji. Wybrane zagadnieniaMucha, Edyta--
2015Prawnoporównawcza analiza kryminalizacji terroryzmu w Polsce i w NiemczechKalinowska, Iga Sylwia--
2015Bezpieczeństwo osobiste w kontekście naruszeń prawa do prywatnościJakubowska, Ewelina--
2015Jak daleko można się posunąć w celu ochrony dóbr prawnie chronionych? Problematyka przekroczenia granic obrony koniecznej w ujęciu cywilistycznymDuszyńska, Katarzyna--
2015Poszukiwanie bezpieczeństwa narodowego RzeczypospolitejSzuszczyński, Paweł--
2015Problem nietrzeźwych sprawców przestępstw komunikacyjnychMieczkowska, Dorota--
2015Wypadki nadzwyczajne zagrażające bezpieczeństwu jednostek penitencjarnychJanuszkiewicz, Marlena--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 39