REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/15065
Tytuł: Kontrola finansów publicznych w prawie francuskim. Wybrane aspekty instytucjonalne
Inne tytuły: Control of Public Finances in French Law: Selected Institutional Aspects
Autorzy: Mariański, Michał
Słowa kluczowe: control
Court of Auditors
financial law
French law
public finance discipline
kontrola
Trybunał Obrachunkowy
prawo finansowe
prawo francuskie
dyscyplina
Data wydania: 2023
Data dodania: 20-cze-2023
Wydawca: Faculty of Law, University of Białystok; Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 28 nr 2, 2023, s. 215-227
Abstrakt: This publication is a part of a study of the French Code des juridictions financières in the field of the institutional aspects of the control of public finances. The main purpose is not only to describe the specificity of the French legal system in this field but also to focus on the solutions and type of support institutions that were developed by the French legislator. The general control exercised by the Court of Auditors (Cour des comptes) and regional and territorial audit chambers (Chambres régionales et territoriales des comptes) can be more effective thanks to the so-called supporting institutions, such as the Court for Budgetary and Financial Discipline (Cour de discipline budgétaire et financière), the Supreme Council of Public Finance (Haut Conseil des finances publiques), or the Tribunal for Compulsory Contributions (Conseil des prélèvements obligatoires). This study and analysis of the provisions of the Code des juridictions financières related to the three above-mentioned supporting institutions may also be considered as the first step towards further in-depth analysis and research, and thus the possible application of structures and solutions that are present in French tax law by the Polish legislator or that of any other European country.
Afiliacja: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
E-mail: michal.marianski@uwm.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/15065
DOI: 10.15290/bsp.2023.28.02.13
ISSN: 1689-7404
e-ISSN: 2719–9452
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-6212-914X
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Właściciel praw: © 2023 Michał Mariański published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2023, Vol. 28 nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_28_2_M_Marianski_Kontrola_finansow_publicznych_w_prawie_francuskim.pdf190 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons