REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/15061
Tytuł: Sztuczna inteligencja umożliwia kontrolę finansów publicznych – przegląd inicjatyw amerykańskiego rządu federalnego
Inne tytuły: AI Enables the Control of Public Finances: US Federal Government Initiatives
Autorzy: Skuza, Sebastian
Lizak, Robert
Słowa kluczowe: artificial intelligence
compliance
corporate governance
public finances
public law
public management
sztuczna inteligencja
zgodność
ład korporacyjny
finanse publiczne
prawo publiczne
zarządzanie publiczne
Data wydania: 2023
Data dodania: 20-cze-2023
Wydawca: Faculty of Law, University of Białystok; Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 28 nr 2, 2023, s. 175-195
Abstrakt: In this article, the authors assesses the scope of the use of artificial intelligence technology in the management of the US federal public finance system in the years 2019–2022, with particular emphasis on public finance control. This assessment is indispensable in answering the question of whether artificial intelligence, which is a relatively new technology, is used in the area in question, and to what extent, and most importantly whether, it enables the US federal administration to control public finances. In order to answer this question, a holistic review was carried out of American law standards from the last decade and government documents that directly regulate the issue of artificial intelligence, including the definition of artificial intelligence adopted for the first time in American law, but also a number of other hard law and soft law standards. Law files that are directly or indirectly related to AI. The above allowed the determination of the scope of the political and legal approach to artificial intelligence in the United States of America, as well as the extraction of many conclusions about the use of artificial intelligence and the challenges facing its development. In the opinion of the author, the added value of this publication is the preliminary answer to the question of whether artificial intelligence can change the paradigm of the essence of managing the public finance system.
Afiliacja: Sebastian Skuza - Uniwersytet Warszawski, Polska
Robert Lizak - Polska Akademia Nauk, Polska
E-mail: Sebastian Skuza: sskuza@wz.uw.edu.pl
Robert Lizak: robertpol25@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/15061
DOI: 10.15290/bsp.2023.28.02.11
ISSN: 1689-7404
e-ISSN: 2719–9452
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-9357-6791
0000-0001-7980-2409
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Właściciel praw: © 2023 Sebastian Skuza, Robert Lizak published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2023, Vol. 28 nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_28_2_S_Skuza_R_Lizak_Sztuczna_inteligencja_umozliwia_kontrole_finansow_publicznych.pdf217,6 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons