REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/14811
Tytuł: Okoliczności powstania Niższego Seminarium Towarzystwa Salezjańskiego w Reginowie w okresie II Rzeczypospolitej
Inne tytuły: Circumstances Surrounding the Establishment of the Salesian Minor Seminary in Reginów During the Period of the Second Polish Republic
Autorzy: Kalisz, Łukasz
Słowa kluczowe: Reginów
seminarium
Archidiecezja Wileńska
salezjanie
historia salezjańska
św. Jan Bosko
Druga Rzeczpospolita
kresy
sowietyzacja
Białoruś
seminary
Roman Catholic Metropolitan Archdiocese of Vilnius
Salesians
Salesian history
St John Bosco
the Second Polish Republic
eastern borderlands
sovietisation
the Republic of Belarus
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-mar-2023
Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
Źródło: Seminare. Poszukiwania naukowe, T. 38, nr 1 (2017), s. 175-187
Abstrakt: In the article the author outlines a history of the Salesian Minor Seminary of Don Bosco in Reginów by the Szczara River. The period of Salesian activity in this region covers the 1930s of the twentieth century. The author described in detail the history of the manor house in Reginów and family connections of the donors – families of Baliński and Jundziłło. The Missionary Seminary, which commenced education of boys in 1937, existed only for two years and closed its activity with the outbreak of World War II. After the war, Salesians never returned there, while Reginów was incorporated into Byelorussian Soviet Socialist Republic (now the Republic of Belarus).
W artykule autor przedstawia okoliczności powstania Niższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Reginowie nad rzeką Szczarą. Okres działalności salezjanów na tym terenie przypada na lata 30-te XX wieku. Autor opisał szczegółowo historię dworu w Reginowie oraz nakreślił powiązania rodzinne darczyńców – rodu Balińskich i Jundziłłów. Seminarium Misyjne, które rozpoczęło kształcenie chłopców w 1937 roku, istniało jedynie dwa lata i zakończyło swoją działalność wraz z wybuchem II wojny światowej. Po zakończonych działaniach wojennych salezjanie już nigdy tam nie powrócili, a Reginów został wcielony do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (obecnie Republika Białoruś).
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Mgr Łukasz Kalisz – asystent w Katedrze Historii Wychowania na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela. Zainteresowania naukowe: historia oraz działalność wychowawcza Towarzystwa św. Franciszka Salezego.
E-mail: lukaszk@uwb.edu.pl
Sponsorzy: Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/N/HS6/04037.
URI: http://hdl.handle.net/11320/14811
DOI: https://doi.org/10.21852/sem.2017.1.14
ISSN: 1232-8766
e-ISSN: 2450-1328
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
Właściciel praw: Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
L_Kalisz_Okolicznosci_powstania_Nizszego_Seminarium_Towarzystwa_Salezjanskiego_w _Reginowie.pdfŁ. Kalisz, Okoliczności powstania Niższego Seminarium Towarzystwa Salezjańskiego w Reginowie w okresie II Rzeczypospolitej, „Seminare. Poszukiwania naukowe”, 38 (2017), nr 1, s. 175-187.3,79 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons