REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/14736
Tytuł: Emocjonalne relacje rodzinnych związków formalnych i nieformalnych
Inne tytuły: Emotional family relationships in married and unmarried couples
Autorzy: Dakowicz, Andrzej
Słowa kluczowe: married couples
unmarried couples
relationships
success
expectations
attitudes
związki formalne
związki nieformalne
relacje
powodzenie
oczekiwania
postawy
Data wydania: 2012
Data dodania: 15-mar-2023
Wydawca: PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Źródło: Pedagogika Społeczna, R. 11 Nr 4 (2012), s. 69-81
Abstrakt: Emotional analysis of formal and informal unions was carried out on the basis of research conducted with the use of Marriage Success Scale, List of Marriage Expectations and Family Attitude Scale developed by Maria Braun-Gałkowska. 30 married couples and 30 unmarried ones took part in the research. The discovered level of satisfaction was lower for the unmarried women than for the married ones. Expectations of unmarried partners concerning themselves, their partners and mutual cooperation were lower than in the case of married couples. The spouses taking part in the study described their relationships in terms of moderation more often than unmarried partners. Women living in informal relationships perceive their partners as prone to excessive closeness, which may be interpreted by them as improper communication of intimacy and lead to conflicts.
Emocjonalna analiza związków formalnych i nieformalnych została dokonana na podstawie badań przeprowadzonych przy użyciu Skali Powodzenia Małżeństwa/Związku, Listy Oczekiwań od Małżeństwa/Związku i Skali Postaw Rodzinnych/Partnerskich. Autorem wszystkich metod jest Maria Braun-Gałkowska. W badaniach wzięło udział 30 par małżeńskich i 30 związków nieformalnych. Zadowolenie kobiet żyjących w związkach nieformalnych jest mniejsze od zadowolenia kobiet ze związków małżeńskich. Oczekiwania osób żyjących w związkach nieformalnych wobec siebie, partnera i współdziałania są mniejsze niż oczekiwania osób żyjących w związkach małżeńskich. We wzajemnych odniesieniach badani małżonkowie częściej niż badani partnerzy ze związków nieformalnych określali swoje relacje w kategoriach umiaru. W percepcji kobiet ze związków nieformalnych ich partnerzy mają skłonności do nadmiernej bliskości, co może być odbierane przez nie jako niewłaściwa komunikacja intymności i prowadzić do sytuacji konfliktowych.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: ANDRZEJ DAKOWICZ – doktor, psycholog. Pracuje w Zakładzie Psychologii w ramach Katedry Studiów Społecznych i Edukacyjnych na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi badania z zakresu uwarunkowań psychologicznych rozwoju człowieka, funkcjonowania w małżeństwie i rodzinie. Wydał m.in. monografie: Płeć psychiczna a poziom samoaktualizacji (2000); Powodzenie małżeństwa. Uwarunkowania psychologiczne w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa Kozieleckiego (2014); Zadowolenie z małżeństwa. Pedagogiczne implikacje dotyczące osobistego rozwoju małżonków, relacji małżeńskich i rodzicielskich (2021).
E-mail: a.dakowicz@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/14736
ISSN: 1642-672X
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Właściciel praw: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Dakowicz_Emocjonalne_relacje_rodzinnych_zwiazkow.pdf469,38 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons